Site Şeffaflığı Sözleşmesi Ticaret robotları

Mevcut düzenlemelere uygun olarak David (bundan böyle "Yayıncı" olarak anılacaktır) bu Şeffaflık Sözleşmesinin kullanıcıları bilgilendirmek istemesi (bundan böyle "Kullanıcılar" olarak anılacaktır) Blogun (bundan böyle "Blog" olarak anılacaktır) Ortakların tekliflerine atıfta bulunma kriterleri ve yöntemleri hakkında (bundan böyle "Çözümler" olarak anılacaktır) Blog'da öne çıkan (bundan böyle "Ortaklar" olarak anılacaktır). Ek soruların olması durumunda, Yayıncı Kullanıcıya rehberlik etmek ve ona Blog'un kullanımı için faydalı olan tüm ek bilgileri vermek için hazır kalır.

Referans Ortakları

1.1 - Blog'da listeleme ve listeden çıkarma koşulları nelerdir?

Blog'da yalnızca Sözleşmeyle Yayıncıya bağlı Ortaklara atıfta bulunulur.

Blogda referans gösterilebilmesi için İş Ortağı, dijital ticaret veya kripto para birimleri ile ilgili bir ürün veya hizmet sunmalıdır. (bundan böyle "Çözüm" olarak anılacaktır).

Bu kalite kriterlerini yerine getirmeyen herhangi bir Ortak, referans alma avantajını kaybeder.

Benzer şekilde, Yayıncı kendisine karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal eden herhangi bir Ortağı listeden çıkarma hakkını saklı tutar.

1.2 - Blog'da İş Ortağı tekliflerini sıralamak için ana parametreler nelerdir?

Ortakların tekliflerinin Blog'daki sıralamasını belirleyen ana parametreler şunlardır:

Çözüm kalitesi

Çözümle ilişkili teknik destek

onların derecelendirmesi

Ortak tarafından ek ücret ödenmesi

1.3 - Blogdaki Ortaklar için varsayılan sıralama kriteri nedir?

Varsayılan olarak, İş Ortağı teklifleri sınıflandırılır:

onların derecelendirmesi

Çözüme abone olan müşteri sayısı

İş Ortağının dijital ticaret ve kripto para birimleri alanındaki deneyimi.

1.4 - Yayıncı ve Ortaklar arasında sermaye veya finansal bağlantılar var mı?

Yayıncı, Kullanıcıları, Yayıncı ile teklifleri Blog'da sunulan Ortaklar arasında sermaye bağlantısı olmadığı konusunda bilgilendirir.

Yayıncı, Referans Ortakları ve onların tekliflerini Blog'da bir ücret karşılığında sunar.

Böylece, Kullanıcı tarafından Partner'in web sitesinde bir teklife abone olması durumunda, referansları ve tekliflerinin sunumu için Ortaklardan ücret alır.

Ek olarak, Yayıncının Blog'da bir Ortaktan bir teklifi öne çıkarmak için indirimler veya ek tazminat alması muhtemeldir.

Ortakları ve Kullanıcıları Bağlama

2.1 - Blogda atıfta bulunulan Ortakların kalitesi nedir?

Blog'da sadece profesyonellere referans verilebilir.

2.2 - Yayıncı tarafından sunulan bağlantı hizmetinin koşulları nelerdir?

Blog, İş Ortağı'nın sitesine yönlendirilerek Çözümlere abone olmak isteyen profesyonel Kullanıcıların yanı sıra İş Ortakları ve profesyonel olmayan tüketici Kullanıcıların bağlantısına izin verir.

Söz konusu bağlantı, İş Ortağı ve Kullanıcı arasında bir sözleşmenin akdedilmesine yol açacaktır.

Bu bağlantı hizmeti, Yayıncı tarafından Kullanıcıya ücretsiz olarak sağlanır. Kullanıcıdan herhangi bir ek ücretli hizmet tahsil edilmez.

2.3 - Bu bağlantının ardından Kullanıcı tarafından akdedilen sözleşmenin koşulları nelerdir?

Yayıncı, İş Ortağı tarafından yapılan finansal işlemin yönetiminden sorumlu değildir.

Sözleşme doğrudan İş Ortağı ve Kullanıcı arasında yapıldığından, Yayıncı Çözümlerin tedarikine ilişkin herhangi bir güvence veya garanti sunmaz.

Son olarak, bir Kullanıcı ile bir Ortak arasında, aralarında akdedilen bir sözleşmenin akdedilmesi, geçerliliği veya ifasıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, Yayıncıyı bağlamaz. Bununla birlikte, Kullanıcının, Ortak'ın Blog'da referans gösterilmesiyle ilgili uygun önlemleri alabilmesi için bir Ortağa karşı sahip olabileceği herhangi bir şikayeti Yayıncıya bildirmesi tavsiye edilir.