Bağlantı veren sitenin genel kullanım koşulları: Ticaret robotları


Madde 1

yasal bilgi

Web Sitesi https://robots-trading.fr (bundan böyle "Blog" olarak anılacaktır) tarafından yayınlandı David (bundan böyle "Yayıncı" olarak anılacaktır), Yayın Direktörü

    Site Ana Bilgisayarı: OVH
  • Posta: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Fransa
  • Telefon: 1007

Madde 2

Kapsam

Blogun bu genel kullanım koşulları (bundan böyle "Genel Kullanım Koşulları" olarak anılacaktır), Profesyoneller veya tüketiciler tarafından Yayıncı Blogunun tüm erişim ve kullanımına kısıtlama veya çekince olmaksızın başvurmak (bundan böyle "Kullanıcılar" olarak anılacaktır) kim ister:

ticaret robotu lisanslarına ve genel olarak ticaret çözümlerine abone olun ve kripto para birimine adanmış (bundan böyle "Çözümler" olarak anılacaktır), doğrudan Blog'da atıfta bulunulan Ortaklardan (bundan sonra "Ortaklar" olarak anılacaktır).

söz konusu Çözümleri ve abonelik şartlarını açıklayan yazılı ve video eğitimlere erişin.

Kullanıcının Blog'u herhangi bir şekilde kullanmadan önce Genel Kullanım Koşullarını okuması gerekmektedir.

Bu nedenle Kullanıcı, Genel Kullanım Koşullarını ve Şeffaflık Sözleşmesi Blog sayfalarının her birinin altındaki bağlantılara tıklayarak.

Madde 3

Blogda sunulan hizmetler

3.1 - Eğitimlere erişim

Editör, Ortaklar tarafından sunulan Çözümlerin öğreticilerini Kullanıcıya sunar. Bunlar, Çözümü ve Kullanıcının adım adım buna abone olmasına izin veren prosedürleri açıklayan Blog'da erişilebilen sayfalar veya videolar biçimindedir.

Her halükarda, Yayıncı tarafından sunulan eğitimler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, amacı Kullanıcıyı çeşitli ticaret çözümleri konusunda aydınlatmak ve kendisine finansal piyasalarda özellikle algoritmalardan yatırım yapma imkanı sunan kripto para birimlerine adanmıştır. para birimleri, hammaddeler, değerli metaller ve hatta kripto para birimleri.

Yayıncı tarafından sunulan eğitimler hiçbir koşulda finansal yatırım tavsiyesi olarak kabul edilemez.

3.2 - Bağlantı

Yayıncı, söz konusu Çözümlere doğrudan Ortaklardan abone olabilmek için Kullanıcıları Çözümler sunan Ortaklara bağlamak için Blog'da hizmetler sunar.

Yayıncının Blog'da görünen Ortaklar tarafından sunulan Çözümlerle ilgili olarak hiçbir zaman satıcı veya hizmet sağlayıcı veya finansal yatırım danışmanı kalitesine sahip olmayacağı belirtilmektedir.

Yayıncı yalnızca bir bağlantı hizmeti sağlayıcısı olarak hareket eder. Kullanıcı ile İş Ortağı arasında oluşan sözleşme ilişkisine hiçbir şekilde müdahale etmez.

Kullanıcı, İş Ortağı ile doğrudan satış veya hizmet sağlama sözleşmesini, iş Ortağı yükümlülüklerinin uygun şekilde yerine getirilmesinden münhasıran sorumlu olacak şekilde yapacaktır.

Madde 4

Blog sunumu

4.1 - Eğitimlere erişim

Blog, aksi belirtilmedikçe internet bağlantısı olan Kullanıcılar için ücretsiz olarak erişilebilir durumdadır. Ne olursa olsun, Blog'a erişimle ilgili tüm masraflar münhasıran, bilgisayar ekipmanının düzgün çalışmasından ve İnternet'e erişiminden tek başına sorumlu olan Kullanıcının sorumluluğundadır.

4.2 - Blogun Kullanılabilirliği

Yayıncı, mücbir sebepler ve aşağıdakilere tabi durumlar dışında 24 gün 24 saat Kullanıcının Blog'a erişmesine izin vermek için elinden gelenin en iyisini yapar.

Yayıncı, özellikle herhangi bir zamanda, herhangi bir yükümlülük altına girmeden:

Blog'un tamamına veya bir kısmına erişimi askıya alabilir, kesintiye uğratabilir veya sınırlandırabilir, Blog'a veya Blog'un belirli bölümlerine erişimi belirli bir Kullanıcı kategorisine ayırabilirsiniz.

çalışmasını engelleyebilecek veya ulusal veya uluslararası yasalara aykırı olabilecek herhangi bir bilgiyi silmek.

güncellemeler yapmak için Blog'a erişimi askıya alın veya sınırlandırın.

Yayıncı, bir mücbir sebep nedeniyle Blog'a erişimin imkansız olması durumunda, aşağıdaki hükümler çerçevesinde tüm sorumluluktan muaftır.Medeni Kanunun 1218. maddesiveya kontrolü dışındaki bir olay nedeniyle (özellikle Kullanıcının ekipmanıyla ilgili sorunlar, teknik tehlikeler, İnternet ağındaki kesintiler vb.).

Kullanıcı, Yayıncının Blog'un mevcudiyetine ilişkin yükümlülüğünün basit bir araç yükümlülüğü olduğunu kabul eder.

Madde 5

Çözümlerin seçimi ve aboneliği

5.1 Çözümlerin Özellikleri

Ortaklar tarafından sunulan Çözümler, Yayıncı tarafından Blog'da açıklanır ve sunulur.

Kullanıcı, sipariş ettiği Çözümlerin seçiminden münhasıran sorumludur. Çözümlerin yalnızca bilgilendirici bir amacı olan Blog'da sunulması, Kullanıcının, İş Ortağının web sitesindeki bir Çözüm teklifine abone olmadan önce içeriğini kontrol etmesi gerekir; Blog'da sunulan çözüm teklifleri.

İş Ortağının iletişim bilgilerine Blog'da erişilebildiğinde, Kullanıcılar, Çözüm teklifleri hakkında onlara gerekli bilgileri sağlayabilmesi için onunla iletişim kurma olanağına sahiptir.

5.2. Çözüm Aboneliği

Çözümler, web sitesindeki bir yönlendirme bağlantısı aracılığıyla doğrudan İş Ortağı'ndan sipariş edilir.

Bu amaçla, Kullanıcıya Blog'da sunulan eğitimler, bir Çözüme abone olmanın çeşitli aşamalarında ona rehberlik etmek için ona yardım sağlamayı amaçlamaktadır.

5.3 Çözümler için genel abonelik koşulları

Kullanıcı tarafından bir veya daha fazla Çözüme yapılan abonelikler, özellikle fiyatlar ve ödeme koşulları, Çözümlerin tedarik koşulları, olası bir hakkın kullanılmasına ilişkin prosedürler olmak üzere her bir Ortağa özel hizmetlerin genel satış ve/veya sağlanması koşullarına tabidir. geri çekilme.

Bu nedenle, bir İş Ortağı ile bir Çözüme abone olmadan önce bunu okumak Kullanıcıya kalmıştır.

Madde 6

Destek - Şikayetler

Yayıncı, Kullanıcılara aşağıdakiler aracılığıyla iletişime geçilebilecek bir destek hizmeti sağlar: telgraf mesajlaşma.

Bir Ortağa karşı bir hak talebinde bulunulması durumunda, Yayıncı, Kullanıcının karşılaştığı zorlukları çözmek için elinden gelen çabayı gösterecektir.

Ancak Kullanıcıya, yalnızca yükümlülükleri ile bağlı olan bir Ortak tarafından ihlal edilmesi durumunda Yayıncının sorumlu olmadığı hatırlatılır. (Çözümün teslimi, garanti, cayma hakkı vb.).

Her halükarda, bir Çözüm teklifinin aboneliği veya yürütülmesi ile ilgili bir zorlukla karşılaşan Kullanıcı, Kullanıcı ile İş Ortağı arasında akdedilen sözleşme çerçevesinde tanımlanan yöntemlere göre, olay biletleri aracılığıyla İş Ortağı ile iletişime geçme imkanına sahiptir.

Madde 7

responsabilité

Kullanıcı, Yayıncı tarafından sunulan hizmetlerin Ortaklar tarafından önerilen Çözüm tekliflerinin sunumu ve Kullanıcıların Ortaklar ile bağlantısı ile sınırlı olduğunu kabul eder.

Ortaklar, Ortak ile Kullanıcı arasında imzalanan ve Yayıncının taraf olmadığı sözleşme kapsamında Kullanıcıya karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden tek başına sorumludur ve sorumlu olmaya devam eder.

Sonuç olarak, Yayıncının sorumluluğu, burada belirtilen koşullar altında Blog'un erişilebilirliği, kullanımı ve düzgün işleyişi ile sınırlıdır.

Kullanıcı, Yayıncı'nın yürürlükteki mevzuat anlamında hiçbir şekilde finansal yatırım danışmanı olarak değerlendirilemeyeceğini kabul eder. Öğreticiler ve genel olarak Çözümlerin Blog'daki sunumu yalnızca bilgi amaçlıdır ve bir finansal yatırım tavsiyesi teklifi veya finansal araçlar satın almak veya satmak için herhangi bir teşvik teşkil edemez.

Yayıncı, yükümlülüklerinin uygun şekilde yerine getirilmesi için her türlü çabayı gösterecek ve gerekli tüm özeni gösterecektir. Yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinin veya kötü bir şekilde yerine getirilmesinin Kullanıcıya veya Ortağa veya öngörülemeyen ve üstesinden gelinemez bir olaya veya üçüncü bir tarafa atfedilebileceğini kanıtlayarak kendisini sorumluluğunun tamamından veya bir kısmından muaf tutabilir. veya bir mücbir sebep durumu.

Yayıncının sorumluluğu özellikle aşağıdaki durumlarda aranamaz:

Blog Kullanıcısının amacına aykırı kullanımı

Blog'un veya İnternet üzerinden erişilebilen herhangi bir hizmetin kullanımı nedeniyle

Kullanıcının bu Genel Kullanım Koşullarına uymaması nedeniyle

internet ve/veya intranet ağının kesilmesi

Kullanıcıya ait veya Kullanıcının sorumluluğunda olan tesisler, tesisler ve dijital alanlar, yazılımlar ve teçhizatı etkileyen teknik problemlerin ve/veya siber saldırının meydana gelmesi.

İş Ortağı ve Kullanıcı arasındaki anlaşmazlıklar

İş Ortağı tarafından yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi

Kullanıcı, özellikle İnternet üzerinden viral saldırılar olması durumunda, ekipmanını ve kendi verilerini korumak için tüm uygun önlemleri almalıdır.

Madde 8

Kişisel verilerin korunması

Kullanıcı tarafından Blog kullanımının bir parçası olarak, Yayıncının Kullanıcının kişisel verilerini işlemesi gerekir.

Bu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hükümler belgede yer almaktadır. Gizlilik Politikası, Blog'un tüm sayfalarından erişilebilir.

Madde 9

fikri mülkiyet

Tüm ticari markalar, ayırt edici marka öğeleri, alan adları, fotoğraflar, metinler, yorumlar, çizimler, hareketli veya hareketsiz görüntüler, video dizileri, sesler ve ayrıca Blog'u çalıştırmak için kullanılabilecek kaynak kodları, nesneler ve yürütülebilir dosyalar dahil tüm bilgisayar öğeleri (bundan böyle topluca "İşler" olarak anılacaktır) fikri mülkiyet kapsamında yürürlükte olan yasalar tarafından korunmaktadır.

Bunlar, Yayıncının veya Ortakların tam ve eksiksiz mülkiyetindedir.

Kullanıcı bu konuda açıkça kabul ettiği hiçbir hak iddia edemez.

Kullanıcı'nın özellikle, Yayıncının veya Ortaklarının Çalışmalarını doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde çoğaltması, uyarlaması, değiştirmesi, dönüştürmesi, tercüme etmesi, yayınlaması ve iletmesi yasaktır.

Kullanıcı, Yayıncının veya Ortakların fikri mülkiyet haklarını asla ihlal etmeyeceğini taahhüt eder.

Yukarıdaki taahhütler, bizzat veya bir aracı vasıtasıyla, kendi hesabına veya üçüncü bir şahsın hesabına doğrudan veya dolaylı her türlü eylemi ifade eder.

Madde 10

fikri mülkiyet

Blog, üçüncü taraf web sitelerine, özellikle Ortaklarının sitelerine bağlantılar içerir.

Bu siteler, içeriklerinden veya herhangi bir teknik sorun ve/veya hipermetin bağlantısından kaynaklanan güvenlik ihlallerinden sorumlu olmayan Yayıncı'nın kontrolünde değildir.

Bu üçüncü taraflardan herhangi biriyle herhangi bir işlem yapmadan önce gerekli veya uygun tüm doğrulamaları yapmak Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

Madde 11

yorumlar
notlar

Her Kullanıcı, Google Benim İşletmem arayüzü aracılığıyla eğitimleri, abone olduğu Çözüm tekliflerini, Ortakları ve genel olarak Blog'u yorumlama ve derecelendirme olanağına sahiptir.

Kullanıcı, verdiği puanlardan ve yorumlardan münhasıran sorumludur. Kullanıcı, kamuya açık yorumunu yazarken, yalnızca kanıtlanmış ve nesnel gerçeklere dayanması gereken yorumlarını ölçmeyi taahhüt eder.

Kullanıcı, yorumlarını yayınlayarak, Yayıncıya, bunları herhangi bir ek sözleşme olmaksızın, herhangi bir ortamda ve herhangi bir biçimde serbestçe kullanma, kopyalama, yayınlama, tercüme etme ve dağıtma konusunda geri alınamaz hakkını açıkça ve ücretsiz olarak verir. Blog'un kullanımı için olduğu kadar promosyon ve tanıtım amaçları için. Ayrıca Yayıncıya bu hakkı Ortaklara aynı koşullar altında ve aynı amaçlarla verme yetkisi vermektedir. (reklam üretimi, tekliflerin tanıtımı, basın kitlerinde çoğaltma vb.).

Yayıncı, Kullanıcı'nın arayüzde yayınladığı yorumlardan dolayı dostane veya hukuki bir işleme konu olursa, bu işlemden doğabilecek her türlü zarar, meblağ, mahkûmiyet ve masrafların tazmini için kendisine karşı dönebilir. .

Madde 12

çeşitli

12.2 - Bütünlük

Taraflar, bu Kullanım Koşullarının Blog'un kullanımına ilişkin aralarındaki anlaşmanın tamamını oluşturduğunu ve yazılı veya sözlü herhangi bir önceki teklif veya anlaşmanın yerine geçtiğini kabul eder.

12.3 - Kısmi geçersizlik

Bu Genel Kullanım Koşullarının hükümlerinden herhangi birinin yürürlükteki bir hukuk kuralı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı uyarınca geçersiz olduğu kanıtlanırsa, bu durumda, Genel Koşulların geçersizliği ile sonuçlanmadan, yazılı olmadığı kabul edilecektir. Kullanım veya diğer hükümlerinin geçerliliğini değiştirme.

12.4 - Tolerans

Taraflardan birinin veya diğerinin işbu Genel Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmemesi veya bunların yerine getirilmemesine rıza göstermesi, kalıcı veya geçici olarak, bu tarafça bu Kullanım Koşullarından doğan haklardan feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz. bahsi geçen maddeden.

12.5 - Mücbir sebep

Mevcut bağlamda, bir tarafın bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi bir mücbir sebep durumuna atfedilebilirse, bu taraf sorumluluktan kurtulur.

Mücbir sebep, mücbir sebep anlamında her türlü karşı konulmaz ve öngörülemeyen olay anlamına gelir.Medeni Kanunun 1218. maddesi ve içtihatlarla yorumlanması ve taraflardan birinin Genel Kullanım Koşulları kapsamında kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmesini engelleme.

Aşağıdakiler mücbir sebep hallerine benzetilir: Taraflardan birinde, bir tedarikçide veya Fransa'da veya yurtdışında bir ulusal operatörde grev veya iş uyuşmazlıkları, yangınlar, sel veya diğer doğal afetler, 'bir tedarikçinin veya üçüncü bir kişinin başarısızlığı' taraf işleticinin yanı sıra yukarıdaki pandemi ve sağlık krizleri ile bağlantılı Genel Kullanım Koşulları, pandemiler, salgın hastalıklar, sağlık krizleri ve idari kapatmalar ile ilgili düzenlemelerin değiştirilmesi ve yürütülmesini imkansız hale getirmek.

Taraflardan her biri, herhangi bir mücbir sebep vakasının meydana geldiğini diğer tarafa herhangi bir yazılı yolla bildirecektir. Taraflardan her birinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme süreleri, mücbir sebep oluşturan olayların süresine göre uzatılacak ve ifaya engel olaylar ortadan kalkar kalkmaz ifalarının yeniden üstlenilmesi gerekmektedir.

Ancak, yükümlülüklerin yerine getirilmesi bir (1) ayı aşan bir süre için imkansız hale gelirse, taraflar tatmin edici bir çözüme ulaşmak için istişarede bulunacaklardır. Bir aylık ilk dönemin bitiminden itibaren on beş (15) gün içinde anlaşmaya varılamayan taraflar, her iki taraf da tazminatsız olarak taahhütlerinden ibra edilecektir.

Madde 13

Geçerli yasa - Sözleşmenin dili

Taraflar arasındaki açık anlaşma ile bu Genel Kullanım Koşulları, Fransız yasalarına tabidir.

Fransızca yazılmıştır. Bir veya daha fazla dile çevrilmeleri durumunda, anlaşmazlık durumunda yalnızca Fransızca metin geçerli olacaktır.

Madde 14

Anlaşmazlıklar

14.1 - Profesyonel Kullanıcılar İçin Geçerlidir

Geçerliliği, yorumlanması, yürütülmesi, feshi, sonuçları ve sonuçları ile ilgili olarak bu genel koşulların yol açabileceği tüm anlaşmazlıklar Montpellier şehrinin ticaret mahkemesine sunulacaktır.

14.2 - Tüketici Kullanıcılar İçin Geçerlidir

Yalnızca Yayıncı tarafından sunulan hizmetler (Blog'un işleyişi) ile ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, herhangi bir şikayet, alındı ​​bilgisi ile birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla Yayıncıya gönderilmelidir.

Şikayetin 30 gün içerisinde sonuçlanmaması durumunda, Kullanıcı, herhangi bir uyuşmazlık durumunda geleneksel arabuluculuğa veya herhangi bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemine (örneğin uzlaştırma) başvurabileceği konusunda bilgilendirilir.

Bu amaçla, Kullanıcı aşağıdaki arabulucu ile iletişime geçmelidir: https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/mediateurs-references

Özellikle, uyuşmazlık aşağıdaki durumlarda arabulucu tarafından incelenemez:

Kullanıcı, anlaşmazlığını önceden yazılı bir şikayetle doğrudan Yayıncı ile çözmeye çalıştığını haklı göstermez.

istek açıkça temelsiz veya taciz edici

anlaşmazlık daha önce başka bir arabulucu veya bir mahkeme tarafından incelendi veya inceleniyor

Kullanıcı, yayıncıya yazılı şikayetinden itibaren bir yıldan fazla bir süre içinde talebini arabulucuya sunmuştur.

anlaşmazlık onun yetki alanına girmiyor

Aksi takdirde, bu Genel Kullanım Koşullarının geçerliliği, yorumlanması, yürütülmesi, feshedilmesi, sonuçları ve sonuçları ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar yetkili Fransız mahkemelerine sunulacaktır.