Webbplatstransparensstadga Handelsrobotar

I enlighet med gällande bestämmelser, David (hädanefter kallad "utgivaren") önskar enligt denna transparensstadga att informera användarna (hädanefter "användarna") av bloggen (hädanefter kallad "bloggen") om kriterierna och metoderna för att referera till partnernas erbjudanden (nedan kallade "lösningarna") med på bloggen (hädanefter "partnerna"). I händelse av ytterligare frågor förblir utgivaren tillgänglig för att vägleda användaren och ge honom all ytterligare information som är användbar för användningen av bloggen.

Refererande partners

1.1 - Vilka är villkoren för notering och avlistning på bloggen?

Endast partners som är kontraktuellt bundna till utgivaren hänvisas till på bloggen.

För att bli refererad på bloggen måste partnern erbjuda en produkt eller tjänst relaterad till digital handel eller kryptovalutor (nedan kallad "Lösningen").

Varje partner som slutar uppfylla dessa kvalitetskriterier kommer att förlora fördelen med att referera.

På samma sätt förbehåller sig utgivaren rätten att ta bort alla partner som har brutit mot sina avtalsenliga skyldigheter gentemot den.

1.2 - Vilka är huvudparametrarna för att rangordna Partnererbjudanden på bloggen?

De viktigaste parametrarna som bestämmer rankningen av Partners erbjudanden på bloggen är:

Lösningskvalitet

den tekniska supporten som är kopplad till lösningen

deras betyg

betalning av ytterligare ersättning från partnern

1.3 - Vilket är standardkriteriet för rankning för partners på bloggen?

Som standard klassificeras Partnererbjudanden:

deras betyg

antalet kunder som har prenumererat på en lösning

Partnerns erfarenhet inom området digital handel och kryptovalutor.

1.4 - Finns det kapital eller finansiella kopplingar mellan utgivaren och partnerna?

Utgivaren informerar användarna om att det inte finns någon kapitallänk mellan utgivaren och de partners vars erbjudanden presenteras på bloggen.

Utgivaren erbjuder sin tjänst att hänvisa till partners och deras erbjudanden på bloggen mot en avgift.

Han erhåller således ersättning från Partners för deras hänvisning och presentation av deras erbjudanden i händelse av prenumeration på ett erbjudande från Användaren på Partnerns webbplats.

Dessutom kommer utgivaren sannolikt att få rabatter eller ytterligare kompensation för att lyfta fram ett erbjudande från en partner på bloggen.

Koppla samman partners och användare

2.1 - Vad är kvaliteten på de partners som refereras till på bloggen?

Endast proffs kan refereras på bloggen.

2.2 - Vilka är villkoren för länktjänsten som erbjuds av utgivaren?

Bloggen tillåter anslutning av partners och icke-professionella konsumentanvändare såväl som professionella användare som vill prenumerera på Solutions genom att omdirigeras till partnerns webbplats.

Nämnda anslutning kommer att leda till att ett avtal ingås mellan Partnern och Användaren.

Denna länktjänst tillhandahålls kostnadsfritt av utgivaren till användaren. Ingen ytterligare betaltjänst debiteras Användaren.

2.3 - Vilka är villkoren i avtalet som ingåtts av Användaren efter denna anslutning?

Utgivaren ansvarar inte för Partnerns hantering av den finansiella transaktionen.

Eftersom avtalet ingås direkt mellan partnern och användaren, erbjuder utgivaren ingen garanti eller garanti avseende leveransen av lösningarna.

Slutligen kan eventuell tvist mellan en användare och en partner som rör ingåendet, giltigheten eller fullgörandet av ett avtal som ingåtts mellan dem inte binda utgivaren. Användaren uppmanas dock att informera utgivaren om eventuella klagomål han kan ha mot en partner så att han kan vidta lämpliga åtgärder i samband med hänvisningen till partnern på bloggen.