Charta transparentnosti stránok Obchodné roboty

V súlade s platnými predpismi David (ďalej len „Vydavateľ“) chce touto Chartou transparentnosti informovať používateľov (ďalej len "Používatelia") blogu (ďalej len "Blog") o kritériách a metódach odkazovania na ponuky Partnerov (ďalej len "Riešenia") uvedený na blogu (ďalej len "partneri"). V prípade dodatočných otázok je Vydavateľ naďalej k dispozícii, aby usmernil Používateľa a poskytol mu všetky doplňujúce informácie užitočné pre používanie Blogu.

Referujúci partneri

1.1 – Aké sú podmienky zaradenia a odstránenia na blogu?

Na blogu sa uvádzajú iba partneri zmluvne viazaní na vydavateľa.

Aby bol partner uvedený na blogu, musí ponúkať produkt alebo službu súvisiacu s digitálnym obchodovaním alebo kryptomenami (ďalej len "Riešenie").

Každý partner, ktorý prestane spĺňať tieto kritériá kvality, stratí výhodu odkazovania.

Podobne si Vydavateľ vyhradzuje právo vyradiť zo zoznamu každého Partnera, ktorý voči nemu porušil zmluvné záväzky.

1.2 - Aké sú hlavné parametre hodnotenia ponúk partnerov na blogu?

Hlavné parametre určujúce poradie ponúk Partnerov na Blogu sú:

Kvalita riešenia

technickú podporu spojenú s Riešením

ich hodnotenie

vyplatenie dodatočnej odmeny zo strany partnera

1.3 – Aké je predvolené kritérium hodnotenia pre partnerov na blogu?

Štandardne sú ponuky partnerov klasifikované:

ich hodnotenie

počet zákazníkov, ktorí si predplatili Riešenie

skúsenosti Partnera v oblasti digitálneho obchodovania a kryptomien.

1.4 - Existujú kapitálové alebo finančné väzby medzi Vydavateľom a Partnermi?

Vydavateľ informuje používateľov, že medzi vydavateľom a partnermi, ktorých ponuky sú prezentované na blogu, neexistuje kapitálové prepojenie.

Vydavateľ ponúka svoju službu odkazovania na partnerov a ich ponuky na blogu za poplatok.

Od Partnerov tak dostáva odmenu za ich referencovanie a prezentáciu ich ponúk v prípade prihlásenia sa k ponuke Používateľom na stránke Partnera.

Okrem toho je pravdepodobné, že Vydavateľ získa zľavy alebo dodatočnú kompenzáciu, aby upozornil na ponuku od partnera na blogu.

Spájanie partnerov a používateľov

2.1 – Aká je kvalita partnerov uvedených na blogu?

Na blogu je možné odkazovať iba na profesionálov.

2.2 - Aké sú podmienky služby prepojenia ponúkanej Vydavateľom?

Blog umožňuje pripojenie Partnerov a neprofesionálnych spotrebiteľov, ako aj profesionálnych používateľov, ktorí sa chcú prihlásiť na odber riešení prostredníctvom presmerovania na stránku partnera.

Uvedené spojenie povedie k uzavretiu zmluvy medzi Partnerom a Používateľom.

Túto službu prepojenia poskytuje Vydavateľ Používateľovi bezplatne. Používateľovi nie je účtovaná žiadna ďalšia platená služba.

2.3 - Aké sú podmienky zmluvy uzatvorenej Používateľom po tomto spojení?

Vydavateľ nezodpovedá za riadenie finančnej transakcie Partnerom.

Keďže zmluva je uzatvorená priamo medzi Partnerom a Používateľom, Vydavateľ neponúka žiadnu záruku alebo záruku týkajúcu sa dodávky Riešení.

Napokon, akýkoľvek spor medzi Používateľom a Partnerom týkajúci sa uzatvorenia, platnosti alebo plnenia zmluvy uzavretej medzi nimi nemôže zaväzovať vydavateľa. Používateľovi sa však odporúča, aby informoval Vydavateľa o akejkoľvek sťažnosti, ktorú môže mať voči Partnerovi, aby mohol prijať vhodné opatrenia týkajúce sa odkazovania na Partnera na Blogu.