Piagam Ketelusan Tapak Bot dagangan

Selaras dengan peraturan yang berkuat kuasa, David (selepas ini dirujuk sebagai "Penerbit") ingin oleh Piagam Ketelusan ini untuk memaklumkan kepada pengguna (selepas ini "Pengguna") daripada Blog (selepas ini dirujuk sebagai "Blog") mengenai kriteria dan kaedah merujuk tawaran Rakan Kongsi (selepas ini "Penyelesaian") dipaparkan di Blog (selepas ini "rakan kongsi"). Sekiranya terdapat soalan tambahan, Penerbit tetap tersedia untuk membimbing Pengguna dan memberinya semua maklumat tambahan yang berguna untuk penggunaan Blog.

Rakan Kongsi Rujukan

1.1 - Apakah syarat penyenaraian dan nyahsenarai di Blog?

Hanya Rakan Kongsi yang terikat secara kontrak dengan Penerbit dirujuk di Blog.

Untuk dirujuk di Blog, Rakan Kongsi mesti menawarkan produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengan perdagangan digital atau mata wang kripto (selepas ini "Penyelesaian").

Mana-mana Rakan Kongsi yang berhenti memenuhi kriteria kualiti ini akan kehilangan faedah rujukan.

Begitu juga, Penerbit berhak untuk menyahsenarai mana-mana Rakan Kongsi yang telah melanggar kewajipan kontraknya terhadapnya.

1.2 - Apakah parameter utama untuk penarafan tawaran Rakan Kongsi di Blog?

Parameter utama yang menentukan kedudukan tawaran Rakan Kongsi di Blog ialah:

Kualiti penyelesaian

sokongan teknikal yang berkaitan dengan Penyelesaian

penilaian mereka

pembayaran imbuhan tambahan oleh Rakan Kongsi

1.3 - Apakah kriteria kedudukan lalai untuk Rakan Kongsi di Blog?

Secara lalai, tawaran Rakan Kongsi dikelaskan:

penilaian mereka

bilangan pelanggan yang telah melanggan Penyelesaian

pengalaman Rakan Kongsi dalam bidang perdagangan digital dan mata wang kripto.

1.4 - Adakah terdapat hubungan modal atau kewangan antara Penerbit dan Rakan Kongsi?

Penerbit memberitahu Pengguna bahawa tiada pautan modal antara Penerbit dan Rakan Kongsi yang tawarannya dibentangkan di Blog.

Penerbit menawarkan perkhidmatan merujuk Rakan Kongsi dan tawaran mereka di Blog dengan bayaran.

Oleh itu, dia menerima imbuhan daripada Rakan Kongsi untuk rujukan mereka dan pembentangan tawaran mereka sekiranya melanggan tawaran oleh Pengguna di tapak web Rakan Kongsi.

Selain itu, Penerbit berkemungkinan menerima diskaun atau pampasan tambahan untuk menyerlahkan tawaran daripada Rakan Kongsi di Blog.

Menghubungkan Rakan Kongsi dan Pengguna

2.1 - Apakah kualiti Rakan Kongsi yang dirujuk di Blog?

Hanya profesional boleh dirujuk di Blog.

2.2 - Apakah syarat perkhidmatan pemautan yang ditawarkan oleh Penerbit?

Blog membenarkan sambungan Rakan Kongsi dan Pengguna pengguna bukan profesional serta Pengguna profesional, yang ingin melanggan Penyelesaian dengan diubah hala ke tapak Rakan Kongsi.

Sambungan tersebut akan membawa kepada kesimpulan kontrak antara Rakan Kongsi dan Pengguna.

Perkhidmatan pemautan ini disediakan secara percuma oleh Penerbit kepada Pengguna. Tiada perkhidmatan berbayar tambahan dikenakan kepada Pengguna.

2.3 - Apakah syarat kontrak yang dibuat oleh Pengguna berikutan sambungan ini?

Penerbit tidak bertanggungjawab ke atas pengurusan transaksi kewangan oleh Rakan Kongsi.

Memandangkan kontrak dibuat secara langsung antara Rakan Kongsi dan Pengguna, Penerbit tidak menawarkan sebarang jaminan atau jaminan yang berkaitan dengan pembekalan Penyelesaian.

Akhir sekali, sebarang pertikaian antara Pengguna dan Rakan Kongsi yang berkaitan dengan kesimpulan, kesahihan atau prestasi kontrak yang dibuat antara mereka tidak boleh mengikat Penerbit. Walau bagaimanapun, Pengguna dinasihatkan untuk memaklumkan kepada Penerbit tentang sebarang rungutan yang mungkin dia alami terhadap Rakan Kongsi supaya dia boleh mengambil langkah yang sewajarnya berkaitan dengan rujukan Rakan Kongsi di Blog.