Syarat am penggunaan tapak pemautan: Bot dagangan


Perkara 1

Maklumat légales

Laman web https://robots-trading.fr (selepas ini "Blog") disunting oleh David (selepas ini "Penerbit"), Pengarah Penerbitan

    Hubungi saya :
  • Menggunakan Telegram 💬 atau oleh E-mel ✉️.

    Hos Tapak: OVH
  • Mel: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Perancis
  • Telefon: 1007

Perkara 2

Skop

Syarat am penggunaan Blog ini (selepas ini "Syarat Penggunaan Am"), memohon, tanpa sekatan atau tempahan, untuk semua akses dan penggunaan Blog Penerbit, oleh profesional atau pengguna (selepas ini "Pengguna") yang ingin:

melanggan lesen robot perdagangan dan, secara amnya, kepada penyelesaian perdagangan dan khusus untuk mata wang kripto (selepas ini "Penyelesaian"), terus daripada Rakan Kongsi yang dirujuk di Blog (selepas ini "Rakan Kongsi").

akses tutorial bertulis dan video yang menerangkan Penyelesaian tersebut dan syarat langganan mereka.

Pengguna dikehendaki membaca Syarat Umum Penggunaan sebelum sebarang penggunaan di Blog.

Oleh itu Pengguna mesti membaca Syarat Am Penggunaan dan Piagam Ketelusan dengan mengklik pada pautan di bahagian bawah setiap halaman Blog.

Perkara 3

Perkhidmatan yang ditawarkan di Blog

3.1 - Akses kepada tutorial

Penerbit menyediakan kepada Pengguna tutorial Penyelesaian yang ditawarkan oleh Rakan Kongsi. Ini dalam bentuk helaian atau video yang boleh diakses di Blog yang menerangkan Penyelesaian dan prosedur yang membolehkan Pengguna, langkah demi langkah, melanggannya.

Walau apa pun, tutorial yang dibentangkan oleh Penerbit adalah untuk tujuan maklumat sahaja, objektifnya adalah untuk menyedarkan Pengguna tentang pelbagai penyelesaian perdagangan dan khusus untuk mata wang kripto yang menawarkannya kemungkinan membuat pelaburan, khususnya daripada algoritma, di pasaran kewangan mata wang, bahan mentah, logam berharga atau bahkan mata wang kripto.

Dalam apa jua keadaan, tutorial yang dibentangkan oleh Penerbit tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan kewangan.

3.2 - Menyambung

Penerbit menawarkan perkhidmatan di Blog untuk menghubungkan Pengguna dengan Rakan Kongsi yang menawarkan Penyelesaian agar dapat melanggan Penyelesaian tersebut terus daripada Rakan Kongsi.

Adalah dinyatakan bahawa Penerbit tidak akan mempunyai kualiti penjual atau pembekal perkhidmatan atau penasihat pelaburan kewangan berkenaan dengan Penyelesaian yang ditawarkan oleh Rakan Kongsi yang dipaparkan di Blog.

Penerbit hanya bertindak sebagai penyedia perkhidmatan pemautan. Ia tidak campur tangan dalam apa-apa cara dalam hubungan kontrak yang terbentuk antara Pengguna dan Rakan Kongsi.

Pengguna akan secara langsung memuktamadkan kontrak penjualan atau penyediaan perkhidmatan dengan Rakan Kongsi dengan cara yang kedua akan bertanggungjawab secara eksklusif untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan sewajarnya.

Perkara 4

Persembahan blog

4.1 - Akses kepada tutorial

Blog ini boleh diakses secara percuma kepada Pengguna yang mempunyai sambungan internet melainkan dinyatakan sebaliknya. Semua kos, walau apa pun, berkaitan dengan akses kepada Blog adalah sepenuhnya tanggungjawab Pengguna, yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk berfungsi dengan baik peralatan komputernya serta aksesnya ke Internet.

4.2 - Ketersediaan Blog

Penerbit melakukan yang terbaik untuk membenarkan Pengguna mengakses Blog, 24 jam sehari, 24 hari seminggu, kecuali dalam kes force majeure dan tertakluk kepada perkara berikut.

Penerbit boleh, khususnya, pada bila-bila masa, tanpa liabiliti ditanggung:

menggantung, mengganggu atau mengehadkan akses kepada semua atau sebahagian daripada Blog, menempah akses kepada Blog, atau bahagian tertentu Blog, kepada kategori Pengguna yang ditentukan.

memadam sebarang maklumat yang boleh mengganggu operasinya atau melanggar undang-undang negara atau antarabangsa.

menggantung atau mengehadkan akses kepada Blog untuk membuat kemas kini.

Penerbit dilepaskan daripada semua liabiliti sekiranya kemustahilan akses kepada Blog disebabkan kes force majeure, dalam pengertian peruntukanPerkara 1218 Kanun Sivil, atau disebabkan oleh peristiwa di luar kawalannya (khususnya masalah dengan peralatan Pengguna, bahaya teknikal, gangguan pada rangkaian Internet, dsb.).

Pengguna mengakui bahawa kewajipan Penerbit mengenai ketersediaan Blog adalah kewajipan mudah melalui cara.

Perkara 5

Pilihan dan langganan Penyelesaian

5.1 Ciri-ciri Penyelesaian

Penyelesaian yang ditawarkan oleh Rakan Kongsi diterangkan dan dibentangkan di Blog oleh Penerbit.

Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk pilihan Penyelesaian yang dipesannya. Penyampaian Penyelesaian pada Blog yang hanya mempunyai kerjaya bermaklumat, Pengguna dikehendaki sebelum melanggan tawaran Penyelesaian di tapak web Rakan Kongsi untuk menyemak kandungannya, supaya tanggungjawab Penerbit tidak boleh dicari sekiranya berlaku ketidaktepatan Tawaran penyelesaian dibentangkan di Blog.

Apabila butiran hubungan Rakan Kongsi tersedia di Blog, Pengguna mempunyai kemungkinan untuk menghubunginya supaya dia boleh memberikan mereka maklumat yang diperlukan tentang tawaran Penyelesaian.

5.2. Langganan Penyelesaian

Penyelesaian dipesan terus daripada Rakan Kongsi melalui pautan ubah hala di tapak webnya.

Untuk tujuan ini, tutorial yang disediakan kepada Pengguna di Blog bertujuan untuk memberinya bantuan untuk membimbingnya melalui pelbagai peringkat melanggan Penyelesaian.

5.3 Syarat langganan am untuk Penyelesaian

Langganan kepada satu atau lebih Penyelesaian oleh Pengguna dikawal oleh syarat umum jualan dan/atau penyediaan perkhidmatan khusus kepada setiap Rakan Kongsi, khususnya berkaitan harga dan syarat pembayaran, syarat pembekalan Penyelesaian, prosedur untuk melaksanakan hak yang mungkin daripada pengeluaran.

Oleh itu, terpulang kepada Pengguna untuk membacanya sebelum melanggan Penyelesaian dengan Rakan Kongsi.

Perkara 6

Sokongan - Aduan

Penerbit menyediakan Pengguna dengan perkhidmatan sokongan yang boleh dihubungi melalui Pemesejan telegram.

Sekiranya berlaku tuntutan terhadap Rakan Kongsi, Penerbit akan berusaha sedaya upaya untuk cuba menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh Pengguna.

Walau bagaimanapun, Pengguna diingatkan bahawa Penerbit tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku pelanggaran oleh Rakan Kongsi yang hanya terikat dengan kewajipannya. (penghantaran Penyelesaian, waranti, hak pengeluaran, dsb.).

Walau apa pun, Pengguna yang menghadapi kesukaran yang berkaitan dengan langganan atau pelaksanaan tawaran Penyelesaian, mempunyai kemungkinan untuk menghubungi Rakan Kongsi melalui tiket insiden, mengikut kaedah yang ditakrifkan dalam rangka kerja kontrak yang dibuat antara Pengguna dan Rakan Kongsi.

Perkara 7

responsabilité

Pengguna mengakui bahawa perkhidmatan yang ditawarkan oleh Penerbit adalah terhad kepada pembentangan tawaran Penyelesaian yang dicadangkan oleh Rakan Kongsi dan kepada sambungan Pengguna dengan Rakan Kongsi.

Rakan Kongsi adalah dan kekal bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajipan mereka kepada Pengguna di bawah kontrak yang dimeterai antara Rakan Kongsi dan Pengguna, yang mana Penerbit bukan pihak kepadanya.

Akibatnya, liabiliti Penerbit adalah terhad kepada kebolehcapaian, penggunaan dan fungsi Blog yang betul di bawah syarat yang dinyatakan di sini.

Pengguna mengakui bahawa Penerbit sama sekali tidak boleh dianggap sebagai penasihat pelaburan kewangan mengikut maksud peraturan yang berkuat kuasa. Tutorial, dan secara amnya, pembentangan Penyelesaian di Blog adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh membentuk tawaran nasihat pelaburan kewangan atau sebarang insentif untuk membeli atau menjual instrumen kewangan. .

Penerbit akan melakukan segala usaha dan mengambil semua penjagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan sewajarnya. Dia boleh membebaskan dirinya daripada semua atau sebahagian daripada liabilitinya dengan memberikan bukti bahawa ketidaksempurnaan atau prestasi buruk kewajipannya adalah disebabkan sama ada kepada Pengguna atau Rakan Kongsi, atau kepada fakta yang tidak dapat dijangka dan tidak dapat diatasi, atau kepada pihak ketiga. , atau kes force majeure.

Tanggungjawab Penerbit tidak boleh dicari khususnya sekiranya:

penggunaan oleh Pengguna Blog bertentangan dengan tujuannya

disebabkan penggunaan Blog atau sebarang perkhidmatan yang boleh diakses melalui Internet

disebabkan oleh ketidakpatuhan oleh Pengguna dengan Syarat Umum Penggunaan ini

gangguan internet dan/atau rangkaian intranet

berlakunya masalah teknikal dan/atau serangan siber yang menjejaskan premis, pemasangan dan ruang digital, perisian dan peralatan kepunyaan atau diletakkan di bawah tanggungjawab Pengguna

pertikaian antara Rakan Kongsi dan Pengguna

ketidaksempurnaan kewajipannya oleh Rakan Kongsi

Pengguna mesti mengambil semua langkah yang sesuai untuk melindungi peralatannya dan datanya sendiri, terutamanya sekiranya berlaku serangan virus melalui Internet.

Perkara 8

Perlindungan data peribadi

Sebagai sebahagian daripada penggunaan Blog oleh Pengguna, Penerbit dikehendaki memproses data peribadi Pengguna.

Ketetapan yang berkaitan dengan pemprosesan data peribadi ini terkandung dalam dokumen Dasar Privasi, boleh diakses dari semua halaman Blog.

Perkara 9

Harta intelek

Semua tanda dagangan, elemen jenama tersendiri, nama domain, gambar, teks, ulasan, ilustrasi, imej animasi atau pegun, jujukan video, bunyi, serta semua elemen komputer, termasuk kod sumber, objek dan boleh laku yang boleh digunakan untuk mengendalikan Blog (selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai "Kerja") dilindungi oleh undang-undang yang berkuat kuasa di bawah harta intelek.

Ia adalah hak milik penuh dan keseluruhan Penerbit atau Rakan Kongsi.

Pengguna tidak boleh menuntut apa-apa hak dalam hal ini, yang dia terima dengan nyata.

Pengguna dilarang khususnya daripada menghasilkan semula, menyesuaikan, mengubah suai, mengubah, menterjemah, menerbitkan dan berkomunikasi dalam apa cara sekalipun, secara langsung dan/atau tidak langsung, Karya Penerbit atau Rakan Kongsi.

Pengguna berjanji untuk tidak sekali-kali melanggar hak harta intelek Penerbit atau Rakan Kongsi.

Komitmen di atas bermaksud sebarang tindakan langsung atau tidak langsung, secara peribadi atau melalui perantara, untuk akaun mereka sendiri atau pihak ketiga.

Perkara 10

Harta intelek

Blog tersebut mengandungi pautan ke tapak web pihak ketiga, khususnya ke tapak Rakan Kongsinya.

Laman web ini tidak berada di bawah kawalan Penerbit, yang tidak bertanggungjawab ke atas kandungannya, mahupun sekiranya berlaku sebarang masalah teknikal dan/atau pelanggaran keselamatan yang timbul daripada pautan hiperteks.

Terserah kepada Pengguna untuk membuat semua pengesahan yang perlu atau sesuai sebelum meneruskan sebarang transaksi dengan salah satu daripada pihak ketiga ini.

Perkara 11

comments
Nota

Setiap Pengguna mempunyai kemungkinan untuk mengulas dan menilai tutorial, tawaran Penyelesaian yang telah dilanggannya, Rakan Kongsi dan, secara amnya, Blog melalui antara muka Perniagaan Saya di Google.

Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk penilaian dan ulasannya. Apabila menulis ulasan awamnya, Pengguna berjanji untuk mengukur ulasannya, yang mesti berdasarkan secara eksklusif pada fakta yang terbukti dan objektif.

Dengan menerbitkan ulasannya, Pengguna memberikan, secara percuma, secara nyata kepada Penerbit hak yang tidak boleh ditarik balik untuk menggunakan, menyalin, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkannya secara bebas tanpa sebarang bentuk perjanjian tambahan, dalam sebarang medium dan dalam apa jua bentuk sekalipun. untuk eksploitasi Blog serta untuk tujuan promosi dan publisiti. Ia juga memberi kuasa kepada Penerbit untuk memberikan hak ini kepada Rakan Kongsi di bawah syarat yang sama dan untuk tujuan yang sama. (pengeluaran pengiklanan, promosi tawaran, pengeluaran semula dalam kit akhbar, dsb.).

Jika Penerbit menjadi subjek prosedur baik atau undang-undang kerana ulasan yang diterbitkan oleh Pengguna pada antara muka, dia boleh menentangnya untuk mendapatkan pampasan bagi semua kerosakan, jumlah, sabitan dan kos. yang mungkin timbul daripada prosedur ini .

Perkara 12

pelbagai

12.2 - Keseluruhan

Pihak-pihak mengakui bahawa Terma Penggunaan ini membentuk keseluruhan perjanjian antara mereka mengenai penggunaan Blog dan menggantikan sebarang tawaran atau perjanjian terdahulu, bertulis atau lisan.

12.3 - Ketidaksahihan separa

Jika mana-mana ketetapan Terma dan Syarat Penggunaan Am ini terbukti terbatal di bawah peraturan undang-undang yang berkuat kuasa atau keputusan mahkamah yang telah menjadi muktamad, ia kemudiannya akan dianggap tidak bertulis, tanpa bagaimanapun menyebabkan Syarat Am terbatal. Penggunaan atau mengubah kesahihan ketetapannya yang lain.

12.4 - Toleransi

Hakikat bahawa satu atau pihak lain tidak menuntut pemakaian mana-mana klausa Syarat Am Penggunaan ini atau akur dalam ketidaklaksanaannya, sama ada secara kekal atau sementara, tidak boleh ditafsirkan sebagai penepian oleh pihak ini terhadap hak yang timbul untuk ia daripada klausa tersebut.

12.5 - Force majeure

Dalam konteks masa kini, apabila ketidaksempurnaan kewajipan sesuatu pihak dikaitkan dengan kes force majeure, pihak ini dikecualikan daripada liabiliti.

Force majeure bermaksud sebarang kejadian yang tidak dapat disangkal dan tidak dapat dijangka dalam pengertianPerkara 1218 Kanun Sivil dan tafsirannya mengikut undang-undang kes dan menghalang salah satu pihak daripada melaksanakan kewajipan yang dikenakan ke atasnya di bawah Syarat Am Penggunaan.

Perkara berikut diasimilasikan kepada kes force majeure: mogok atau pertikaian buruh di salah satu pihak, di pembekal atau di operator nasional di Perancis atau di luar negara, kebakaran, banjir atau bencana alam lain, kegagalan 'pembekal atau pihak ketiga- pengendali parti serta pengubahsuaian mana-mana peraturan yang terpakai kepada Syarat Am Penggunaan, wabak, wabak, krisis kesihatan dan penutupan pentadbiran yang dikaitkan dengan wabak dan krisis kesihatan di atas dan dengan menjadikan pelaksanaan tidak mungkin.

Setiap pihak akan memberitahu pihak yang satu lagi melalui sebarang cara bertulis tentang berlakunya sebarang kes force majeure. Tarikh akhir untuk melaksanakan kewajipan setiap pihak di bawah ini akan dilanjutkan mengikut tempoh peristiwa yang membentuk force majeure dan prestasi mereka mesti dilaksanakan semula sebaik sahaja peristiwa yang menghalang prestasi telah dihentikan.

Walau bagaimanapun, sekiranya pelaksanaan obligasi menjadi mustahil untuk tempoh lebih daripada satu (1) bulan, pihak-pihak akan berunding dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan. Kegagalan perjanjian dalam tempoh lima belas (15) hari dari tarikh tamat tempoh pertama sebulan, para pihak akan dilepaskan daripada komitmen mereka tanpa pampasan di kedua-dua pihak.

Perkara 13

Undang-undang yang terpakai - Bahasa kontrak

Dengan persetujuan nyata antara pihak-pihak, Syarat-syarat Umum Penggunaan ini dikawal oleh undang-undang Perancis.

Mereka ditulis dalam bahasa Perancis. Sekiranya ia diterjemahkan ke dalam satu atau lebih bahasa, hanya teks Perancis akan diguna pakai sekiranya berlaku pertikaian.

Perkara 14

Pertikaian

14.1 - Terpakai kepada Pengguna Profesional

Semua pertikaian yang boleh ditimbulkan oleh syarat am ini, mengenai kesahihan, tafsiran, pelaksanaan, penamatan, akibat dan akibatnya akan dikemukakan kepada mahkamah komersial bandar Montpellier.

14.2 - Berkenaan dengan Pengguna Pengguna

Sekiranya berlaku pertikaian mengenai hanya perkhidmatan (pengendalian Blog) yang ditawarkan oleh Penerbit, sebarang aduan mesti dihantar kepada Penerbit melalui mel berdaftar dengan pengakuan penerimaan.

Sekiranya aduan gagal dalam tempoh 30 hari, Pengguna dimaklumkan bahawa dia boleh menggunakan pengantaraan konvensional, atau kepada mana-mana kaedah penyelesaian pertikaian alternatif (konsiliasi, contohnya) sekiranya berlaku pertikaian.

Untuk tujuan ini, Pengguna mesti menghubungi pengantara berikut: https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/mediateurs-references

Khususnya, pertikaian itu tidak boleh diperiksa oleh pengantara jika:

Pengguna tidak mewajarkan telah mencuba, terlebih dahulu, untuk menyelesaikan pertikaiannya secara langsung dengan Penerbit melalui aduan bertulis

permintaan itu nyata tidak berasas atau kesat

pertikaian itu telah disemak sebelum ini atau sedang disemak oleh pengantara lain atau oleh mahkamah

Pengguna telah menyerahkan permintaannya kepada pengantara dalam tempoh lebih daripada satu tahun dari aduan bertulisnya kepada Penerbit

pertikaian itu tidak termasuk dalam bidang kuasanya

Jika gagal, semua pertikaian yang boleh ditimbulkan oleh Syarat Am Penggunaan ini, mengenai kesahihan, tafsiran, pelaksanaan, penamatan, akibat dan akibatnya akan dikemukakan kepada mahkamah Perancis yang kompeten.