Vietnes pārredzamības harta Tirdzniecības boti

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem Deivids (turpmāk tekstā "Izdevējs") ar šo Pārredzamības hartu vēlas informēt lietotājus (turpmāk "Lietotāji") no emuāra (turpmāk tekstā "emuārs") par Partneru piedāvājumu atsauces kritērijiem un metodēm (turpmāk "Risinājumi") iekļauts emuārā (turpmāk "partneri"). Papildu jautājumu gadījumā Izdevējs joprojām ir pieejams, lai palīdzētu Lietotājam un sniegtu viņam visu Emuāra lietošanai noderīgu papildu informāciju.

Atsauces partneri

1.1. — kādi ir emuāra iekļaušanas sarakstā un noņemšanas noteikumi?

Emuārā ir atsauces tikai uz partneriem, kuri ir līgumiski saistīti ar Izdevēju.

Lai uz emuāru varētu atsaukties, Partnerim ir jāpiedāvā produkts vai pakalpojums, kas saistīts ar digitālo tirdzniecību vai kriptovalūtām (turpmāk tekstā "Risinājums").

Jebkurš partneris, kurš vairs neatbilst šiem kvalitātes kritērijiem, zaudēs atsauces priekšrocības.

Tāpat Izdevējs patur tiesības noņemt no saraksta jebkuru partneri, kurš ir pārkāpis savas līgumsaistības pret to.

1.2 — Kādi ir galvenie parametri partneru piedāvājumu ranžēšanai emuārā?

Galvenie parametri, kas nosaka Partneru piedāvājumu rangu emuārā, ir:

Risinājuma kvalitāte

ar risinājumu saistītais tehniskais atbalsts

viņu vērtējums

papildu atlīdzības izmaksu no Partnera puses

1.3. Kāds ir emuāra partneru noklusējuma ranžēšanas kritērijs?

Pēc noklusējuma partneru piedāvājumi tiek klasificēti:

viņu vērtējums

to klientu skaits, kuri ir abonējuši risinājumu

Partnera pieredze digitālās tirdzniecības un kriptovalūtu jomā.

1.4 - Vai starp Izdevēju un partneriem pastāv kapitāla vai finansiālas saites?

Izdevējs informē Lietotājus, ka nepastāv kapitāla saikne starp Izdevēju un Partneriem, kuru piedāvājumi tiek prezentēti Emuārā.

Izdevējs par samaksu piedāvā pakalpojumu, kas sniedz atsauces uz partneriem un viņu piedāvājumiem emuārā.

Tādējādi viņš saņem atlīdzību no Partneriem par to atsaukšanu un piedāvājumu prezentēšanu gadījumā, ja Lietotājs parakstās uz piedāvājumu Partnera vietnē.

Turklāt Izdevējs, visticamāk, saņems atlaides vai papildu kompensāciju, lai emuārā izceltu partnera piedāvājumu.

Partneru un lietotāju savienošana

2.1. Kāda ir emuārā norādīto partneru kvalitāte?

Emuārā var atsaukties tikai uz profesionāļiem.

2.2 - Kādi ir Izdevēja piedāvātā saistīšanas pakalpojuma nosacījumi?

Emuārs ļauj pieslēgties Partneriem un neprofesionāliem patērētājiem, kā arī profesionāliem Lietotājiem, kuri vēlas abonēt risinājumus, tiekot novirzīti uz Partnera vietni.

Minētā savienojuma rezultātā tiks noslēgts līgums starp Partneri un Lietotāju.

Šo saistīšanas pakalpojumu Izdevējs Lietotājam nodrošina bez maksas. No Lietotāja netiek iekasēta maksa par papildu maksas pakalpojumiem.

2.3 - Kādi ir līguma nosacījumi, ko Lietotājs noslēdz pēc šīs pieslēgšanas?

Izdevējs nav atbildīgs par Partnera veikto finanšu darījuma pārvaldību.

Tā kā līgums tiek noslēgts tieši starp Partneri un Lietotāju, Izdevējs nepiedāvā nekādu garantiju vai garantiju saistībā ar Risinājumu piegādi.

Visbeidzot, neviens strīds starp Lietotāju un Partneri saistībā ar starp viņiem noslēgta līguma noslēgšanu, spēkā esamību vai izpildi nevar būt saistošs Izdevējam. Tomēr Lietotājam ir ieteicams informēt Izdevēju par jebkādām sūdzībām, kas viņam var būt pret Partneri, lai viņš varētu veikt atbilstošus pasākumus saistībā ar Partnera atsauci emuārā.