אמנת שקיפות האתר רובוטים מסחריים

בהתאם לתקנות הקיימות, דוד (להלן "המפרסם") רוצה לפי אמנת השקיפות הזו ליידע את המשתמשים (להלן "המשתמשים") של הבלוג (להלן "הבלוג") על הקריטריונים ושיטות ההפניה להצעות של השותפים (להלן "הפתרונות") מוצג בבלוג (להלן "השותפים"). במקרה של שאלות נוספות, המפרסם נשאר זמין להדריך את המשתמש ולתת לו את כל המידע הנוסף המועיל לשימוש בבלוג.

הפניה לשותפים

1.1 - מהם תנאי הרישום וההסרה מהבלוג?

רק שותפים המחויבים חוזית למפרסם מוזכרים בבלוג.

כדי להתייחס אליו בבלוג, על השותף להציע מוצר או שירות הקשורים למסחר דיגיטלי או למטבעות קריפטוגרפיים (להלן "הפתרון").

כל שותף שיפסיק לעמוד בקריטריונים לאיכות אלו יאבד את היתרון בהפניה.

באופן דומה, המוציא לאור שומר לעצמו את הזכות למחוק כל שותף שהפר את התחייבויותיו החוזיות כלפיו.

1.2 - מהם הפרמטרים העיקריים לדירוג הצעות פרטנר בבלוג?

הפרמטרים העיקריים הקובעים את דירוג ההצעות של השותפים בבלוג הם:

איכות הפתרון

התמיכה הטכנית הקשורה לפתרון

הדירוג שלהם

תשלום שכר נוסף על ידי השותף

1.3 - מהו קריטריון דירוג ברירת המחדל עבור שותפים בבלוג?

כברירת מחדל, הצעות שותפים מסווגות:

הדירוג שלהם

מספר הלקוחות שנרשמו לפתרון

הניסיון של השותף בתחום המסחר הדיגיטלי ומטבעות קריפטוגרפיים.

1.4 - האם קיימים קשרים הוניים או פיננסיים בין המפרסם לבין השותפים?

המוציא לאור מודיע למשתמשים כי אין קשר הון בין המפרסם לבין השותפים שההצעות שלהם מוצגות בבלוג.

המוציא לאור מציע את השירות שלו של הפניה לשותפים והצעותיהם בבלוג תמורת תשלום.

לפיכך, הוא מקבל שכר מהשותפים עבור הפניה והצגת הצעותיהם במקרה של מנוי להצעה של המשתמש באתר האינטרנט של השותף.

בנוסף, המוציא לאור צפוי לקבל הנחות או פיצויים נוספים על מנת להדגיש הצעה משותף בבלוג.

חיבור שותפים ומשתמשים

2.1 - מהי האיכות של השותפים המוזכרים בבלוג?

ניתן להפנות רק אנשי מקצוע בבלוג.

2.2 - מהם התנאים של שירות הקישור המוצע על ידי המפרסם?

הבלוג מאפשר חיבור של שותפים ומשתמשים צרכנים לא מקצועיים וכן משתמשים מקצועיים, המעוניינים להירשם לפתרונות על ידי הפנייה לאתר השותף.

חיבור כאמור יוביל לכריתת חוזה בין השותף למשתמש.

שירות קישור זה ניתן ללא תשלום על ידי המפרסם למשתמש. לא מחויב שירות נוסף בתשלום מהמשתמש.

2.3 - מהם תנאי החוזה שנכרת על ידי המשתמש בעקבות חיבור זה?

המפרסם אינו אחראי לניהול העסקה הפיננסית על ידי השותף.

מאחר שהחוזה נכרת ישירות בין השותף למשתמש, המפרסם אינו מציע כל בטחון או ערבות הנוגעים לאספקת הפתרונות.

לבסוף, כל מחלוקת בין משתמש לשותף הנוגעת לכריתת, תוקפו או ביצוע של חוזה שנכרת ביניהם אינה יכולה לחייב את המפרסם. עם זאת, מומלץ למשתמש ליידע את המפרסם על כל תלונה שתהיה לו נגד שותף על מנת שיוכל לנקוט באמצעים המתאימים הנוגעים להפניה של השותף בבלוג.