תנאי שימוש כלליים באתר המקשר: רובוטים מסחריים


סעיף 1

מידע משפטי

האתר https://robots-trading.fr (להלן "הבלוג") יוצא לאור על ידי דוד (להלן "המפרסם"), מנהל פרסום

    מארח האתר: OVH
  • דואר: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - צרפת
  • טלפון: 1007

סעיף 2

תְחוּם

תנאים כלליים אלה לשימוש בבלוג (להלן "תנאי השימוש הכלליים"), להחיל, ללא הגבלה או הסתייגות, על כל גישה ושימוש בבלוג של המפרסם, על ידי אנשי מקצוע או צרכנים (להלן "המשתמשים") מי רוצה:

להירשם לרשיונות רובוטים למסחר ובכלל לפתרונות מסחר המוקדשים למטבעות קריפטוגרפיים (להלן "הפתרונות"), ישירות משותפים המוזכרים בבלוג (להלן "שותפים").

גש למדריכים כתובים ווידאו המתארים את הפתרונות האמורים ואת תנאי המנוי שלהם.

המשתמש נדרש לקרוא את תנאי השימוש הכלליים לפני כל שימוש בבלוג.

לפיכך על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש הכלליים ואת אמנת השקיפות על ידי לחיצה על הקישורים בתחתית כל אחד מדפי הבלוג.

סעיף 3

שירותים המוצעים בבלוג

3.1 - גישה להדרכות

העורך מעמיד לרשות המשתמש את הדרכות של הפתרונות המוצעים על ידי השותפים. אלה לובשים צורה של גיליונות או סרטונים הנגישים בבלוג המתארים את הפתרון ואת הנהלים המאפשרים למשתמש, צעד אחר צעד, להירשם אליו.

בכל מקרה, ההדרכות המוצגות על ידי המפרסם הינן למטרות מידע בלבד, שמטרתן להאיר את המשתמש בפתרונות מסחר שונים ומוקדשים למטבעות קריפטוגרפיים המציעים לו את האפשרות לבצע השקעות, בפרט מאלגוריתמים, בשווקים הפיננסיים. של מטבעות, חומרי גלם, מתכות יקרות או אפילו מטבעות קריפטוגרפיים.

בשום פנים ואופן לא ניתן להתייחס להדרכות המוצגות על ידי המפרסם כאל ייעוץ השקעות פיננסי.

3.2 - חיבור

המוציא לאור מציע שירותים בבלוג לחיבור משתמשים עם שותפים המציעים פתרונות על מנת להיות מסוגל להירשם לפתרונות האמורים ישירות משותפים.

יצוין שלמפרסם לעולם לא תהיה איכות של מוכר או נותן שירות או של יועץ השקעות פיננסי ביחס לפתרונות המוצעים על ידי השותפים המופיעים בבלוג.

המפרסם פועל רק כספק של שירות קישור. היא אינה מתערבת בשום צורה ביחסים החוזיים המתהווים בין המשתמש לבין השותף.

המשתמש יסכם ישירות עם השותף את חוזה המכירה או מתן השירות באופן שהאחרון יהיה אחראי בלעדית לביצוע התחייבויותיו.

סעיף 4

מצגת בבלוג

4.1 - גישה להדרכות

הבלוג נגיש ללא תשלום למשתמשים בעלי חיבור לאינטרנט אלא אם נקבע אחרת. כל העלויות, יהיו אשר יהיו, הנוגעות לגישה לבלוג הינן באחריותו הבלעדית של המשתמש, האחראי הבלעדי לתפקוד התקין של ציוד המחשב שלו וכן לגישה שלו לאינטרנט.

4.2 - זמינות הבלוג

המפרסם עושה כמיטב יכולתו לאפשר למשתמש גישה לבלוג, 24 שעות ביממה, 24 ימים בשבוע, למעט מקרים של כוח עליון ובכפוף לאמור להלן.

המוציא לאור רשאי, במיוחד, בכל עת, מבלי שתיווצר אחריות:

להשעות, להפריע או להגביל את הגישה לבלוג כולו או לחלקו, לשמור גישה לבלוג, או לחלקים מסוימים של הבלוג, לקטגוריה מוגדרת של משתמשים.

למחוק כל מידע שעלול לשבש את פעולתו או להפר חוקים לאומיים או בינלאומיים.

להשעות או להגביל את הגישה לבלוג כדי לבצע עדכונים.

המפרסם משוחרר מכל אחריות במקרה של אי-אפשרות גישה לבלוג עקב מקרה של כוח עליון, כמשמעותם בהוראותסעיף 1218 של הקוד האזרחי, או עקב אירוע שאינו בשליטתה (בפרט בעיות בציוד של המשתמש, סכנות טכניות, הפרעות ברשת האינטרנט וכו').

המשתמש מאשר כי התחייבות המפרסם בנוגע לזמינות הבלוג היא התחייבות פשוטה של ​​אמצעים.

סעיף 5

בחירה ומנוי של פתרונות

5.1 מאפייני הפתרונות

הפתרונות המוצעים על ידי השותפים מתוארים ומוצגים בבלוג על ידי המפרסם.

המשתמש הוא האחראי הבלעדי לבחירת הפתרונות שהוא מזמין. הצגת הפתרונות בבלוג תוך ייעוד אינפורמטיבי בלבד, המשתמש נדרש לפני הירשם להצעת פתרון באתר השותף לבדוק את תוכנו, כך שלא ניתן לבקש את אחריותו של המפרסם במקרה של אי דיוק ב הצעות פתרונות המוצגות בבלוג.

כאשר פרטי ההתקשרות של השותף זמינים בבלוג, למשתמשים יש אפשרות ליצור עמו קשר על מנת שיספק להם את המידע הדרוש על הצעות הפתרון.

5.2. מנוי לפתרון

פתרונות מוזמנים ישירות מהשותף באמצעות קישור הפניה באתר האינטרנט שלו.

לשם כך, ההדרכות העומדות לרשות המשתמש בבלוג נועדו להעניק לו סיוע על מנת להדריך אותו בשלבים השונים של הרשמה לפתרון.

5.3 תנאי מנוי כלליים לפתרונות

המנויים לפתרון אחד או יותר על ידי המשתמש כפופים לתנאי המכירה הכלליים ו/או מתן השירותים הספציפיים לכל שותף, בפרט הנוגעים למחירים ותנאי תשלום, תנאי אספקת פתרונות, נהלי מימוש זכות אפשרית. של נסיגה.

לפיכך, זה תלוי במשתמש לקרוא אותו לפני שהוא מנוי לפתרון עם שותף.

סעיף 6

תמיכה - תלונות

המוציא לאור מספק למשתמשים שירות תמיכה שאליו ניתן ליצור קשר באמצעות הודעות בטלגרם.

במקרה של תביעה נגד שותף, המפרסם יעשה את מירב המאמצים לנסות לפתור את הקשיים בהם נתקל המשתמש.

עם זאת, נזכיר למשתמש כי המפרסם אינו אחראי במקרה של הפרה על ידי שותף המחויב אך ורק להתחייבויותיו. (מסירת הפתרון, אחריות, זכות משיכה וכו').

בכל מקרה, למשתמש שנתקל בקושי הקשור בהצטרפות למנוי או בביצוע הצעת פתרון, יש אפשרות ליצור קשר עם השותף באמצעות כרטיסי אירוע, על פי שיטות שהוגדרו במסגרת החוזה שנכרת בין המשתמש לבין השותף.

סעיף 7

Responsabilite

המשתמש מאשר כי השירותים המוצעים על ידי המפרסם מוגבלים להצגת הצעות של פתרונות המוצעים על ידי שותפים ולחיבור של משתמשים עם שותפים.

השותפים הם ונשארים באחריות הבלעדית לביצוע התחייבויותיהם כלפי המשתמש במסגרת החוזה שנכרת בין השותף למשתמש, שהמפרסם אינו צד לו.

כתוצאה מכך, אחריותו של המפרסם מוגבלת לנגישות, שימוש ותפקוד תקין של הבלוג בתנאים המפורטים כאן.

המשתמש מאשר כי המפרסם אינו יכול להיחשב בשום אופן כיועץ השקעות פיננסיות במשמעות התקנות בתוקף. ההדרכות, ובאופן כללי, הצגת הפתרונות בבלוג הינם למטרות מידע בלבד ואינם יכולים להוות הצעה לייעוץ השקעות פיננסי או כל תמריץ לקנות או למכור מכשירים פיננסיים.

המוציא לאור יעשה כל מאמץ וינקוט את כל ההקפדה הדרושה לביצוע התחייבויותיו. הוא רשאי לפטור את עצמו מאחריותו כולה או מקצתה על ידי מתן הוכחה לכך שאי ביצוע או ביצוע לקוי של התחייבויותיו נובעים בין למשתמש או לשותף, או לאירוע בלתי צפוי ובלתי ניתן לפתרון, או לצד שלישי. , או מקרה של כוח עליון.

לא ניתן לבקש את אחריותו של המפרסם במיוחד במקרה של:

שימוש של המשתמש בבלוג בניגוד למטרתו

עקב השימוש בבלוג או בכל שירות הנגיש דרך האינטרנט

עקב אי עמידתו של המשתמש בתנאי שימוש כלליים אלה

הפרעה של רשת האינטרנט ו/או האינטראנט

התרחשות של בעיות טכניות ו/או מתקפת סייבר המשפיעה על המקום, ההתקנות והחללים הדיגיטליים, התוכנה והציוד השייכים או מונחים באחריות המשתמש

מחלוקות בין השותף למשתמש

אי ביצוע התחייבויותיו על ידי השותף

על המשתמש לנקוט בכל האמצעים המתאימים כדי להגן על הציוד שלו והנתונים שלו, במיוחד במקרה של התקפות ויראליות דרך האינטרנט.

סעיף 8

הגנה על נתונים אישיים

כחלק מהשימוש בבלוג על ידי המשתמש, המפרסם נדרש לעבד את הנתונים האישיים של המשתמש.

התנאים הנוגעים לעיבוד נתונים אישיים אלה כלולים במסמך מדיניות הפרטיות, נגיש מכל דפי הבלוג.

סעיף 9

קניין רוחני

כל הסימנים המסחריים, מרכיבי המותג הייחודיים, שמות מתחם, תמונות, טקסטים, הערות, איורים, תמונות אנימציה או סטילס, רצפי וידאו, צלילים, כמו גם כל רכיבי המחשב, לרבות קודי מקור, אובייקטים וקובצי הפעלה שיכולים לשמש להפעלת הבלוג (להלן ביחד "העבודות") מוגנים על ידי החוקים התקפים במסגרת קניין רוחני.

הם הרכוש המלא והשלם של המפרסם או השותפים.

המשתמש אינו יכול לטעון כל זכות בעניין זה, אשר הוא מקבל עליה במפורש.

בפרט, נאסר על המשתמש לשכפל, להתאים, לשנות, לשנות, לשנות, לתרגם, לפרסם ולתקשר בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, את יצירות המפרסם או השותפים.

המשתמש מתחייב לעולם לא להפר את זכויות הקניין הרוחני של המפרסם או השותפים.

משמעות ההתחייבויות הנ"ל היא כל פעולה ישירה או עקיפה, באופן אישי או באמצעות מתווך, לחשבון שלהם או לחשבון של צד שלישי.

סעיף 10

קניין רוחני

הבלוג מכיל קישורים לאתרי צד שלישי, בפרט לאתרים של שותפיו.

אתרים אלו אינם בשליטת המפרסם, אשר אינו אחראי לתוכנם, ולא במקרה של כל בעיה טכנית ו/או פרצת אבטחה הנובעת מקישור היפרטקסט.

על המשתמש לבצע את כל האימותים הנחוצים או המתאימים לפני המשך כל עסקה עם אחד מהצדדים השלישיים הללו.

סעיף 11

הערות
הערות

לכל משתמש יש אפשרות להגיב ולדרג את ההדרכות, את הצעות הפתרונות שאליהם הוא נרשם, את השותפים ובכלל, את הבלוג דרך ממשק גוגל לעסק שלי.

המשתמש הוא האחראי הבלעדי לדירוגים והערותיו. בעת כתיבת תגובתו הפומבית, המשתמש מתחייב למדוד את הערותיו, אשר חייבות להתבסס אך ורק על עובדות מוכחות ואובייקטיביות.

בפרסום הערותיו, המשתמש מעניק, ללא תשלום, במפורש למפרסם את הזכות הבלתי חוזרת לעשות שימוש חופשי, להעתיק, לפרסם, לתרגם ולהפיץ אותן ללא כל צורה של הסכמה נוספת, בכל אמצעי ובכל צורה. ניצול הבלוג וכן למטרות קידום ופרסום. היא גם מסמיכה את המפרסם להעניק זכות זו לשותפים באותם תנאים ולאותן מטרות. (הפקת פרסום, קידום הצעות, שכפול בערכות עיתונות וכו').

אם המפרסם היה נתון להליך ידידותי או משפטי בגלל ההערות שהמשתמש מפרסם בממשק, הוא רשאי לפנות נגדו כדי לקבל פיצוי בגין כל הנזק, הסכומים, ההרשעה וההוצאות העלולים לנבוע מהליך זה. .

סעיף 12

שונה

12.2 - שלמות

הצדדים מאשרים כי תנאי שימוש אלה מהווים את כל ההסכם ביניהם לגבי השימוש בבלוג ומחליפים כל הצעה או הסכם קודם, בכתב או בעל פה.

12.3 - פסול חלקי

אם חלק מהתניות של תקנון ותנאי שימוש אלו יתבררו כבטלים על פי שלטון החוק בתוקף או החלטת בית משפט שהפכה סופית, היא תיחשב כלא כתובה, מבלי להביא לבטלות התנאים הכלליים. של שימוש ולא לשנות את תוקפן של שאר תנאיו.

12.4 - סובלנות

העובדה שאחד או אחר מהצדדים אינו טוען להחלת סעיף כלשהו בתנאי שימוש כלליים אלה או משלים עם אי ביצועו, בין לצמיתות ובין אם באופן זמני, אינה יכולה להתפרש כוויתור של צד זה על הזכויות הנובעות בגין זה מהסעיף האמור.

12.5 - כוח עליון

בהקשר של זה, כאשר אי קיום התחייבות של צד מיוחס למקרה של כוח עליון, צד זה פטור מאחריות.

כוח עליון פירושו כל אירוע שאין לעמוד בפניו ובלתי צפוי כמשמעותוסעיף 1218 של הקוד האזרחי ופרשנותה בפסיקה ומניעת מי מהצדדים לקיים את החובות המוטלות עליו לפי תנאי השימוש הכלליים.

למקרים של כוח עליון נטמעים אלה: שביתות או סכסוכי עבודה באחד הצדדים, אצל ספק או אצל מפעיל לאומי בצרפת או בחו"ל, שריפות, שיטפונות או אסונות טבע אחרים, כשל של ספק או שליש- מפעיל הצד וכן שינוי כל התקנות החלות על תנאי השימוש הכלליים, מגיפות, מגיפות, משברי בריאות וסגירות מנהליות הקשורות למגיפות ולמשברים בריאותיים לעיל ועל ידי הפיכת הביצוע לבלתי אפשרי.

כל צד יודיע לצד השני בכל אמצעי בכתב על התרחשותו של כל מקרה של כוח עליון. המועדים לביצוע ההתחייבויות של כל אחד מהצדדים להלן יוארכו בהתאם למשך האירועים המהווים כוח עליון ויש לשוב ולבצע את ביצועם מיד עם הפסקת האירועים המונעים את הביצוע.

עם זאת, אם יתאפשר ביצוע ההתחייבויות לתקופה של יותר מחודש (1) יתייעץ הצדדים במטרה להגיע לפתרון מניח את הדעת. משלא הסכמה תוך חמישה עשר (15) ימים ממועד תום התקופה הראשונה של חודש, ישוחררו הצדדים מהתחייבויותיהם ללא פיצוי מאף צד.

סעיף 13

הדין החל - לשון החוזה

בהסכמה מפורשת בין הצדדים, תנאי השימוש הכלליים הללו כפופים לחוק הצרפתי.

הם כתובים בצרפתית. במקרה שהם מתורגמים לשפה אחת או יותר, רק הטקסט הצרפתי יגבר במקרה של מחלוקת.

סעיף 14

ליטיג'ים

14.1 - חל על משתמשים מקצועיים

כל המחלוקות שתנאים כלליים אלה עשויים להוליד, בנוגע לתקפותם, פרשנותם, ביצועם, סיומם, השלכותיהם והשלכותיהם יוגשו לבית המשפט המסחרי בעיר מונפלייה.

14.2 - חל על משתמשי צרכנים

במקרה של מחלוקת הנוגעת רק לשירותים (תפעול הבלוג) המוצעים על ידי המפרסם, יש לשלוח כל תלונה למפרסם בדואר רשום בצירוף אישור קבלה.

במקרה של כישלון התלונה תוך 30 יום, יודיע למשתמש כי הוא רשאי לפנות לגישור קונבנציונלי, או לכל דרך חלופית ליישוב סכסוכים (גישור, למשל) במקרה של מחלוקת.

לשם כך, על המשתמש לפנות למתווך הבא: https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/mediateurs-references

בפרט, המחלוקת לא יכולה להיבחן על ידי המגשר אם:

המשתמש אינו מצדיק שניסה, מראש, לפתור את המחלוקת שלו ישירות עם המפרסם באמצעות תלונה בכתב

הבקשה בלתי מבוססת או פוגענית בעליל

המחלוקת נבדקה בעבר או נבדקת על ידי מגשר אחר או על ידי בית משפט

המשתמש הגיש את בקשתו למגשר תוך תקופה של יותר משנה מתלונתו בכתב למפרסם

המחלוקת אינה נופלת בסמכותה

אם לא תעשה זאת, כל המחלוקות אליהן עלולות להיווצר תנאי שימוש כלליים אלה, בנוגע לתוקפם, פרשנותם, ביצועם, סיומם, ההשלכות וההשלכות שלהם, יוגשו לבתי המשפט המוסמכים בצרפת.