Carta de transparencia do sitio Robots comerciais

De acordo coa normativa vixente, David (en diante denominado "o Editor") desexa que esta Carta de Transparencia informe aos usuarios (en diante "os Usuarios") do Blog (en diante denominado "o Blog") sobre os criterios e métodos de referencia das ofertas dos Socios (en diante "as Solucións") aparece no Blog (en diante "os socios"). En caso de dúbidas adicionais, o Editor permanece dispoñible para orientar ao Usuario e darlle toda a información adicional útil para o uso do Blog.

Socios de referencia

1.1 - Cales son as condicións de inclusión e exclusión do blog?

No blog só se fai referencia aos socios vinculados contractualmente co editor.

Para ser referenciado no Blog, o socio debe ofrecer un produto ou servizo relacionado co comercio dixital ou as criptomoedas (en diante a "Solución").

Calquera socio que deixe de cumprir estes criterios de calidade perderá o beneficio da referencia.

Do mesmo xeito, o Editor resérvase o dereito de retirar da lista a calquera Socio que incumprise as súas obrigas contractuais cara a el.

1.2 - Cales son os principais parámetros para clasificar as ofertas de socios no Blog?

Os principais parámetros que determinan a clasificación das ofertas dos Socios no Blog son:

Calidade da solución

o soporte técnico asociado á Solución

a súa valoración

o pago dunha remuneración adicional por parte do Socio

1.3 - Cal é o criterio de clasificación predeterminado para os socios no blog?

De forma predeterminada, as ofertas de socios clasifícanse:

a súa valoración

o número de clientes que se subscribiron a unha Solución

a experiencia do Partner no campo do comercio dixital e as criptomoedas.

1.4 - Existen vínculos de capital ou financeiros entre o editor e os socios?

O Editor informa aos Usuarios de que non existe un vínculo de capital entre o Editor e os Socios cuxas ofertas se presentan no Blog.

O Editor ofrece o seu servizo de referencia a Socios e as súas ofertas no Blog por unha taxa.

Así, recibe unha remuneración dos Socios pola súa referencia e a presentación das súas ofertas no caso de subscrición a unha oferta por parte do Usuario na páxina web do Socio.

Ademais, é probable que o editor reciba descontos ou compensacións adicionais para destacar unha oferta dun socio no blog.

Conectar socios e usuarios

2.1 - Cal é a calidade dos Socios referenciados no Blog?

Só os profesionais poden ser referenciados no Blog.

2.2 - Cales son as condicións do servizo de vinculación que ofrece a Editorial?

O Blog permite a conexión de Socios e Usuarios consumidores non profesionais, así como Usuarios profesionais, que desexen subscribirse a Solucións sendo redirixidos ao sitio do Socio.

A devandita conexión dará lugar á celebración dun contrato entre o Socio e o Usuario.

Este servizo de ligazón ofrécese gratuitamente polo Editor ao Usuario. Non se cobra ningún servizo adicional de pago ao Usuario.

2.3 - Cales son as condicións do contrato celebrado polo Usuario tras esta conexión?

O editor non é responsable da xestión da transacción financeira por parte do socio.

Dado que o contrato se celebra directamente entre o Socio e o Usuario, o Editor non ofrece ningunha garantía ou garantía relativa á subministración das Solucións.

Finalmente, calquera disputa entre un Usuario e un Socio relacionada coa celebración, validez ou execución dun contrato celebrado entre eles non pode vincular ao Editor. Non obstante, recoméndase ao Usuario que informe ao Editor de calquera reclamación que poida presentar contra un Socio para que poida tomar as medidas oportunas relativas á referencia do Socio no Blog.