08 2023 juni

Actualiteiten - Autotrade Gold

De technische ontwikkelingen van hun laatste versie, V3, zijn afgerond. Afgelopen september slaagde het bedrijf erin de wettelijke goedkeuring te verkrijgen voor zijn juridische overeenkomsten, een belangrijke stap in het herstelproces. Daarnaast is in maart 3 het SP2023-certificaat, cruciaal voor de implementatie van de nieuwe versie, gevalideerd en ondertekend.

Desalniettemin is er nog steeds een onderzoek gaande om de exacte details van de situatie vast te stellen. In de frontlinie voert de Forkan, een vereniging van voormalige oprichters en advocaten, een intense juridische strijd met de CEO van het bedrijf. Hun belangrijkste doel is om herstelrecht te bereiken om ATG 5 nieuw leven in te blazen.

Meer nieuws op Telegram   Vragen?

Autohandel pantherahandelsrobot
21 mei 2023

Op weg naar een erkenning van schulden aan haar leden

De door Aspri gefaciliteerde ontmoeting tussen FORKAN en WK verliep vlot en we zijn dankbaar te weten dat het goed gaat met Wahyu Kenzo.

FORKAN moedigde de leider aan om snel te reageren op de oproep die hij ontving. WK is, als blijk van betrokkenheid bij haar investeerders, voornemens op deze oproep te reageren door middel van het afgeven van een schuldverklaring (SPH). De details van dit concept moeten echter zorgvuldig worden uitgewerkt, waarbij wordt bepaald aan wie, hoeveel, wanneer en hoe de betaling zal worden gedaan. Dit vraagt ​​om nadere overweging en tijd.

Wahyu Kenzo verbindt zich ertoe zijn verliezen in evenwicht te brengen met het concept van de schuldverklaring (SPH).

De deadline voor het ontwikkelen van de SPH is gesteld op 14 dagen (medio juni 2023). De reactie op deze uitnodiging zal dienen als referentie voor de volgende stappen.

Er werden ook verschillende digitale transformatiemodellen voor bedrijven besproken. Deze modellen benadrukken het toezicht op het bedrijf door haar leden en houden zich aan de geldende regels en voorschriften.

FORKAN overlegde ook met het IT-team om de te implementeren stappen te bespreken. Het concept bestaat al met V3, maar het vereist een financieel plan en een businessplan om te worden geïmplementeerd.

Wanneer de reactie op de oproep effectief zal zijn, is FORKAN van plan een positieve campagne te lanceren om de goede bedoelingen van de leider te tonen.

FORKAN zal het lopende juridische proces blijven respecteren en verwacht dat het eerlijk en ondersteunend zal zijn, zodat het de transformatieplannen van het bedrijf niet belemmert.

Mei 2023

ATG 5, tussen doorlopend proces en regelgeving

Sinds januari 2022 is het handelsplatform Autotrade Gold (ATG) maakt een turbulente periode door en is geschorst na onderzoek naar zijn CEO, Wahyu Kenzo, op verdenking van witwassen.

Momenteel in hechtenis door Indonesische wetshandhavingsinstanties, heeft de situatie de Indonesische regering mogelijk ertoe aangezet om te overwegen cryptocurrencies en handelsbots te reguleren.

In afwachting van de goedkeuring van het nieuwe wetgevingskader en de opheldering van de situatie betreffende Pantherahandel, gekoppeld aan ATG, investeerders wachten.

Wat Wahyu Kenzo betreft wordt laatstgenoemde voor zijn verdediging bijgestaan ​​door een team van advocaten.

De Indonesische vereniging Forkan, bestaande uit oud-oprichters en advocaten van ATG en een groot deel van de leden, zet zich in voor herstelrecht.

Het belangrijkste doel is om te zorgen voor een snelle terugbetaling van de initiële fondsen aan de leden van het platform en/of een mogelijke overname van het bedrijf.

Mei 2023

Juridische situatie van Wahyu Kenzo in Indonesië

De mogelijkheid om het geïnvesteerde geld terug te krijgen Autotrade Gold (ATG) blijft onzeker. Tussen juridische complexiteiten en beschuldigingen van corruptie binnen de Indonesische regering door, is scepsis over een mogelijk rendement op investeringen gerechtvaardigd.

Verschillende politieke figuren en leiders van financiële entiteiten, waaronder bank- en verzekeringsorganisaties, wier aanwezigheid niet gunstig is voor Dinar Wahyu Kenzo, lijken de beëindiging van ATG te steunen, gezien als een bedreiging voor hun eigen zakelijke activiteiten.

De zaak ATG roept veel vragen op... 🤔

  • Zou Wahyu Kenzo een eenvoudig element zijn dat wordt opgeofferd in een complexere kwestie?
  • Zijn investeerders de collaterale schade van een machtsstrijd?

Er is zelfs een Ponzi-piramidehypothese gemaakt, een bewering die nog moet worden bewezen, gezien de inspanningen van WK om zijn Fintech-ecosysteem met zijn overheid te regulariseren.

Volgens informatie die door de Forkan-associatie is onthuld, wees dhr. WK op een interessante trend: de opnames zouden het aantal gedane stortingen overtreffen, zo lijkt het. In een context die wordt gekenmerkt door beschuldigingen van corruptie en manipulatie, is hoop gevestigd op de integriteit en onpartijdigheid van gerechtigheid. Het is cruciaal dat deze laatste licht kan werpen op deze zaak om een ​​eerlijk proces en mogelijk een hervatting van de activiteiten voor dit Indonesische bedrijf te garanderen.

Eén ding is zeker: ATG maakt gebruik van het handelsplatform MT4, dat bekend staat om zijn kwetsbaarheid voor manipulatie. Om copy trading te voorkomen en in plaats van beperkt te zijn tot slechts één transactie per dag, had ATG meerdere kleine transacties kunnen doen om een ​​gemiddeld dagelijks rendement van 0,75% te behalen, een prestatie die door veel ervaren handelaren kan worden behaald.

In Londen werden transacties meestal gedaan tussen 16 uur en 18 uur, of tussen middernacht en 2 uur in Jakarta, van maandag tot en met vrijdag. Hoewel ATG een robot is, wordt het begeleid door Indonesische handelaren die de markt analyseren en transacties initiëren, een activiteit die hun levensritme volledig herstructureert.

Mei 2023

Oproeping om te verschijnen en uitleg te geven

In een nieuwe wending van de gebeurtenissen stuurde de advocaat die de Forkan Association vertegenwoordigde officieel een dagvaardingsbrief naar Wahyu Kenzo, waarin hij schadevergoeding eiste voor de getroffen leden. Deze beweging markeert een cruciale stap in de zoektocht naar herstelrecht voor benadeelde partijen.

Er staat een cruciale ontmoeting op het programma tussen het juridische team van Wahyu Kenzo en advocaten van Forkan en WLP. Het doel van deze bijeenkomst is om de mogelijke schikking van deze complexe en lopende zaak te bespreken.

Op dit moment bevindt Wahyu Kenzo zich nog in Malang, waar hij grondig wordt onderzocht door de centrale en regionale politieautoriteiten. Rapporten suggereren echter dat hij naar Jakarta zou kunnen worden verplaatst om zich uit te spreken over de situatie van ATG.

De gemeenschap wacht reikhalzend uit naar de volgende ontwikkelingen in deze juridische saga. Details van het onderzoek blijven vertrouwelijk, maar zeker is dat de uitkomst van deze zaak grote gevolgen zal hebben voor alle betrokken partijen.

wlp advocatenkantoor wahyu kenzo atg
April 2023

Nieuws is zeldzaam

Nieuws over de CEO van Pantherahandel wordt verwacht voor half mei, wat verdere spanning toevoegt aan deze zich ontvouwende juridische sage. De onderzoeken blijven actief en de oprichters van het bedrijf worden voortdurend ondervraagd door de lokale politie, wat suggereert dat de zaak nog lang niet is afgerond.

In een positieve ontwikkeling voor de Forkan Association slaagden ze erin om 22 Gforms ingevuld te krijgen, ruimschoots boven hun aanvankelijke doel van 000. Deze indrukwekkende reactie van de betrokken partijen onderstreept het belang van deze zaak en de noodzaak van een snelle en eerlijke oplossing.

Wihadi Wiyanto
Maart 2023

Arrestatie van Dinar Wahyu Kenzo en poging tot terugbetaling

Het is een betreurenswaardige ontwikkeling dat de CEO van ATG op dinsdag 7 maart 2023 in verlengde hechtenis werd genomen, wat een extra laag complexiteit toevoegt aan deze voortdurende juridische sage. De informatie schokte de gemeenschap en verhoogde de druk op de betrokken partijen om een ​​oplossing te vinden.

Er wordt reikhalzend uitgekeken naar het einde van het lopende onderzoek in Indonesië, aangezien dit de weg zou kunnen effenen voor een procedure voor het terugvorderen van fondsen of een mogelijke hervatting van de activiteiten van ATG. Dit besluit, dat belangrijke gevolgen zal hebben voor alle betrokken partijen, wordt uiterlijk eind deze maand verwacht.

Team Pantherahandel
Februari 2023

De verenigingen PPADT en Forkan bieden hun steun aan Dinar Wahyu Kenzo

De regelgeving rond deze innovatieve financiële instrumenten is nog in ontwikkeling, wat een aanzienlijk aantal beperkingen voor het bedrijf heeft gecreëerd. Als gevolg hiervan zijn details over opnamedata en voorwaarden nog steeds niet beschikbaar voor investeerders, wat tot frustraties leidt.

Indonesische handelsrobots zullen worden beheerst door de Future Contracts Companies-voorschriften, de wetgeving zelf wordt afgerond. Deze situatie onderstreept de complexiteit van het navigeren in een snel veranderende technologische ruimte en tegelijkertijd voldoen aan de opkomende regelgeving.

Het administratieve proces in Indonesië staat erom bekend omslachtig en traag te zijn, wat de vermoeidheid die alle betrokkenen al voelen, vergroot. Naarmate het wachten voortduurt, is het duidelijk dat geduld de sleutel zal zijn om door deze periode van regelgevende turbulentie en onzekerheid te navigeren.

vergadering forkan atg
Februari 2023

Topman Dinar Wahyu verwacht de komende dagen goed nieuws

Vanaf 27 januari zijn de handelsrobots van ATG buiten gebruik gesteld en zijn MT4-accounts niet toegankelijk vanwege doorlopend onderhoudswerk. De CEO bracht echter een sprankje hoop door beloften te delen over goed nieuws over de ATGI-groep. Alle processen zijn aan de gang en kunnen niet in detail worden beschreven, maar de oplossing nadert zichtbaar.

Er is een update over de ATG-robot op de site geplaatst https://pdki-indonesia.dgip.go.id. Aanvullende informatie over andere bots volgt binnenkort.

In een gezamenlijke inspanning kwamen alle oprichters, leiders en advocaten verbonden aan ATG op zaterdag 4 februari bijeen in Jakarta, een teken van een gemeenschappelijke mobilisatie in het licht van deze complexe situatie.

Meer nieuws op Telegram

veel goed nieuws komt eraan pantherahandel
Januari 2023

Indonesische zoom tussen Dinar Wahyu, Gilank en Krisnadi

Op zaterdag 21 januari om 17 uur Indonesische tijd vond er weer een virtuele bijeenkomst plaats, waarbij Dinar Wahyu, een vertegenwoordiger van het bedrijf, Gilank, een actieve investeerder in ATG, en Krisnadi, een advocaat, samenkwamen. Ze herhaalden dat de huidige wettelijke voorwaarden opnames nog niet toestaan, hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Opnames dienen in eerste instantie te gebeuren in LEGO, indien technisch mogelijk, en mogelijk later in USDT, als de juridische procedure dit toelaat.

ATG lijkt op de goede weg te zijn, maar moet zich houden aan de regelgeving en het juridische proces dat door de toezichthouder is vastgesteld. De startdatum van de opnames is nog niet bepaald en staat niet onder controle van de ATG-manager. Dit is een steeds veranderende situatie die geduld en begrip vereist van alle betrokkenen.

zoom youtube dinar wahyu Gilank Krisnadi
Januari 2023

Franse focus op de situatie van de CEO en ATG

Dinar voldeed volledig aan de verzoeken en vereisten van de toezichthouder. Formele goedkeuring van de toezichthouder wordt verwacht tegen eind januari 2023. Het is belangrijk op te merken dat de fondsen niet worden bevroren; ze staan ​​gewoon stil omdat de bijbehorende wetgeving nog niet is ondertekend. Daarom zou elke kritiek op of aanval op de CEO niet alleen ongegrond zijn, maar ook onnodig.

zoom met dinar wahyu
December 2022

Zoom Meeting ATG

Er werden twee virtuele bijeenkomsten georganiseerd, met deelname van Dinar Wahyu gedurende enkele minuten om de huidige uitdagingen te verduidelijken. Het gebrek aan transparantie maakt het echter moeilijk om de obstakels volledig te begrijpen en beperkt ons vermogen om concrete ondersteuning te bieden. Dinar Wahyu streeft ernaar om te voldoen aan alle toepasselijke regelgeving. Geduld is dus vereist van alle betrokken partijen terwijl de oplossingen geleidelijk worden ingevoerd.

Meer nieuws op Telegram

zoom met dinar wahyu
november 2022

Onderzoek aan de gang voor Dinar

Dinar Wahyu werd officieel aangeklaagd op 18 november 2022. Voorlopig is de situatie niet kritiek. Het onderzoek moet zijn gang kunnen gaan. V2 en transacties lagen een week stil, maar zijn nu weer actief. Het technische team werkt hard om V3 zo snel mogelijk online te zetten. Technische uitdagingen, met name met betrekking tot wettelijke vereisten, lijken de lancering echter te vertragen. MT4-accounts blijven voorlopig gekoppeld aan V2.

Meer nieuws op Telegram

aanklacht dinar wahyu
Oktober 2022

De robots ATFx et ATO zijn beschikbaar op V3

De derde versie van Pantherade handel is nu voltooid. Deze nieuwe versie maakt het beheer van licenties, batches en de administratie van de twee nieuwe handelsrobots (olie en forex) mogelijk. ATFx (Autotrade Forex) en ATO (Autotrade Oil) handelsrobots zijn ingezet op het nieuwe platform Pantheratrade V3, actief actief in hun respectieve markten.

Meer nieuws op Telegram

pantherahandel olie autotrade
September 2022

Validatie van regelgevers voor Pantherahandel

Op 2 september 2022 keurden de Indonesische regelgevende instanties de handelsrobots van Pantherahandel. Terwijl het technische team wacht op ontvangst van officiële documenten, werken ze aan het oplossen van kleine bugs en bereiden ze zich voor op de lancering van de uitwisseling Pantheras, mogelijk gelijktijdig met V3.

Meer nieuws op Telegram

regulatie pantherahandel atg
Augustus 2022

Afronding van de V3 de Pantherahandel

De derde versie van de site Pantherahandel is bijna voltooid en zal binnenkort een paar weken testen. Deze nieuwe versie biedt veel functies, waaronder de automatisering van opnames in USDT, BTC en ETH (onder voorbehoud van goedkeuring door de overheid), partner- en verwijzingsbeheer, licentiebeheer en meer. Het meest opvallende aspect is dat het veel transacties voor het opnemen van cryptocurrency zal afhandelen, waarbij cryptotechnologie wordt samengevoegd met forex.

Meer nieuws op Telegram

V3 pantherahandel atg
Augustus 2022

27 mille transacties rennen

De tests bevestigden de effectieve werking van de automatische opnames in de vier fasen die door het team waren aangekondigd. Overboekingen werden gedaan in LegoCoin om ervoor te zorgen dat elke transactie nauwkeurig wordt gevolgd.

Meer nieuws op Telegram

transactie usdt Lego pantherahandel
Augustus 2022

stappenplan en einde onderhoud

De roadmap voor technische ontwikkelingen is aan ons gecommuniceerd. We zitten nu in de laatste fase voor een verwacht herstel in oktober of november. Het hele team voldeed aan de eisen van de Indonesische overheid. Zoals aangekondigd op Telegram, belemmeren momenteel vier cruciale punten opnames:

nieuwe Indonesische wetten (in behandeling)

Bankrekeningen deblokkeren (in behandeling)

optimalisatie van de klantendatabase (werk afgerond)

automatisering van crypto-opname (werk voltooid)

Meer nieuws op Telegram

roadmap pantherahandel autotrade gold
Augustus 2022

Onderhoud van de centrale server LegoMarkt

Er is onderhoud gepleegd bij LegoMarket op de centrale server. Geschiedenissen zijn verwijderd en accounts zijn nu gesynchroniseerd om dezelfde transactie voor alle gebruikers uit te voeren.

Meer nieuws op Telegram

centrale server legomarket atg onderhoud
Augustus 2022

2 nieuwe brokeris geregeld voor Indonesische investeerders

Om te voldoen aan de Indonesische regelgeving, moet ATG absoluut samenwerken met gereguleerde makelaars in Indonesië. Na Soegee FX wordt Laba FX nu geassocieerd met ATG 5 voor de handel. Voorlopig blijven niet-Indonesiërs werken met LegoMarket.

Meer nieuws op Telegram

soegee futures gereguleerd broker atg
Juli 2022

Links vernieuwen Pansaka, Pantherahandel, ATG en ATC bot

Tijdens het onderhoud kunnen sommige URL's veranderen. Via onderstaande knop krijgt u toegang tot de meest recente links voor Pantherahandel, Pansaka, ATG-bot en ATC-bot.

Koppelingen bijwerken

pansaka pantherahandels officiële website
Juli 2022

Testen van handmatige opnames in Legomunten

Ook in versie 2 worden opnames van sommige beleggersrekeningen handmatig gedaan. Er werden operationele tests uitgevoerd op Forex- en Crypto-systemen. De Expert Advisor (EA) testen zijn uitgevoerd bij makelaar Soegee, met positief resultaat.

Meer nieuws op Telegram

handmatige legocoin-opnametest
Juni 2022

Dinar Wahyu Kenzo benoemt Nicky Haryasya nieuwe CEO van Pantherahandel

Opening van een nieuw hoofdkantoor in Dubai voor niet-Indonesische investeerders. Nicky Haryasyah, de nieuwe CEO, heeft de leiding over de organisatie en de groei van het bedrijf buiten Indonesië. Hij voerde tests uit op huidige bugs en schaalbaarheid aan de serverzijde. Dhr. Dinar Wahyu Kenzo beheert meer het juridische gedeelte in zijn land. Start samenwerking met Indonesische gereguleerde broker Soegee om ATG te exploiteren.

Meer nieuws op Telegram

exit plan pantherahandel autotrade pansaka
Mei 2022

Afsluiten van LegoCoin op Coinstore

Legocoin is geïntroduceerd op sommige beurzen zoals Coinstore. Het LEGO-token blijft een testcryptocurrency voor transacties. Zeker, ze willen het intern ontwikkelen voor nieuwe projecten, zeker voor de betaling van licenties, het toevoegen van kapitaal op Pantherahandel of de aankoop van NFT. We hebben op dit moment geen concrete informatie, maar hier is de Lego whitepaper.

Meer nieuws op Telegram

legocoin op coinstore
April 2022

Partnerschap met Muntwinkel

De betalingsgateway Coinpayment mislukte, wat leidde tot het einde van het partnerschap. Een nieuwe samenwerking geopend met Coinstore voor het afhandelen van cryptotransacties. Implementatie van een nieuw betalingsgatewaysysteem. Dit moet van A tot Z worden hercodeerd.

Een groep Indonesiërs diende een klacht in tegen het bedrijf zonder te beseffen dat het om juridische blokkades ging. Deze angst zal leiden tot juridische procedures die de goede werking van V3 en toekomstige opnames beïnvloeden.

Meer nieuws op Telegram

coinstore-partnerschap
Maart 2022

Pantherahandel activeer V2

Nieuwe versie van de site Panthera met opname en storting. De massa van opnames genereerde bugs met onleesbaarheid van identificatie TX. Deze versie is helaas onbruikbaar en een V3 is nodig om alle leden tevreden te stellen om massale opnames te kunnen doen.

Meer nieuws op Telegram

pantherahandelsversie 2
Februari 2022

Migratie van klantgegevens en rapporteren aan autoriteiten

De Indonesische regering heeft grote belangstelling voor de leiders van Pantheratrade en Pansaka in het bijzonder aan Dinar Wayhu, de huidige CEO. Na controle van de situatie zijn de robots echt en kunnen ze blijven handelen, maar ze zullen moeten voldoen aan de volgende wetten die de komende maanden uitkomen: ATG moet op elk moment bruikbaar zijn broker ; The broker moet zich in Indonesië bevinden; managers moeten een handelaarscertificering hebben.

Tijdens deze maand februari Panthera begonnen met het migreren van gegevens van versie 1 naar versie 2.

Meer nieuws op Telegram

dubbele klantendatabase autotrade gold pantherahandel
Januari 2022

De regering valt aan handelsrobots door alle bijbehorende bankrekeningen te bevriezen

Alle handelsrobots zijn het doelwit van de Indonesische financiële autoriteiten: DNA Pro, Net 89, IPC, Fahrenheit, Evotrade... Terecht, gezien het aantal zwendelpraktijken rond dit ecosysteem. Veel neprobots hebben daarom hun activiteiten stopgezet en sommige leiders zijn door de gevangenis gegaan.

Meer nieuws op Telegram

illegale handelsbots