Сайттын ачыктыгы Хартиясы Соода роботтору

Колдонулуп жаткан жоболорго ылайык, Дэвид (мындан ары "Жарыялоочу" деп аталат) Бул Транспаренттик Хартия менен колдонуучуларга маалымдоону каалайт (мындан ары "Колдонуучулар") блогунун (мындан ары "Блог" деп аталат) Өнөктөштөрдүн сунуштарына шилтеме берүү критерийлери жана ыкмалары жөнүндө (мындан ары "Чечимдер") Блогдо көрсөтүлгөн (мындан ары "Өнөктөштөр"). Кошумча суроолор пайда болгон учурда, Жарыялоочу Колдонуучуну жетектөө жана ага Блогду колдонуу үчүн пайдалуу бардык кошумча маалыматтарды берүү үчүн жеткиликтүү бойдон калат.

Шилтеме берүүчү өнөктөштөр

1.1 - Блогдо листинг жана делистингдин шарттары кандай?

Блогдо Жарыялоочу менен келишим боюнча байланышкан Өнөктөштөр гана аталат.

Блогдо шилтеме кылуу үчүн Өнөктөш санариптик соодага же криптовалюталарга байланыштуу өнүм же кызматты сунушташы керек (мындан ары "Чечим").

Бул сапат критерийлерине жооп бербей калган ар бир Өнөктөш шилтеме жасоонун пайдасын жоготот.

Ошо сыяктуу эле, Басмачы ага карата келишимдик милдеттенмелерин бузган ар бир Өнөктөштү тизмеден чыгаруу укугун өзүнө калтырат.

1.2 - Блогдо Өнөктөш сунуштарын рейтингдин негизги параметрлери кандай?

Блогдогу Өнөктөштөрдүн сунуштарынын рейтингин аныктоочу негизги параметрлер болуп төмөнкүлөр саналат:

Чечимдин сапаты

Чечим менен байланышкан техникалык колдоо

алардын рейтинги

Өнөктөш тарабынан кошумча сый акы төлөө

1.3 - Блогдогу Өнөктөштөр үчүн демейки рейтинг критерийи кандай?

Демейки боюнча, Өнөктөш сунуштары классификацияланат:

алардын рейтинги

Чечимге жазылган кардарлардын саны

Өнөктөштүн санариптик соода жана криптовалюталар тармагындагы тажрыйбасы.

1.4 - Басмачы менен Өнөктөштөрдүн ортосунда капиталдык же финансылык байланыштар барбы?

Жарыялоочу Колдонуучуларга Жарыялоочу менен сунуштары Блогдо көрсөтүлгөн Өнөктөштөрдүн ортосунда капиталдык байланыш жок экенин маалымдайт.

Жарыялоочу өзүнүн өнөктөштөргө шилтеме берүү кызматын жана алардын Блогдогу сунуштарын акыга сунуштайт.

Ошентип, ал Колдонуучунун Өнөктөштүн веб-сайтындагы сунушуна жазылган учурда, алардын шилтемеси жана сунуштары үчүн Өнөктөштөрдөн сый акы алат.

Мындан тышкары, Жарыялоочу Блогдогу Өнөктөштөн сунушту баса белгилөө үчүн арзандатууларды же кошумча компенсацияларды алышы мүмкүн.

Өнөктөштөрдү жана колдонуучуларды туташтыруу

2.1 - Блогдо шилтемеленген Өнөктөштөрдүн сапаты кандай?

Блогдо профессионалдарга гана кайрылса болот.

2.2 - Жарыялоочу сунуштаган байланыш кызматынын шарттары кандай?

Блог Өнөктөштөрдүн жана кесипкөй эмес керектөөчү Колдонуучулардын, ошондой эле Өнөктөштүн сайтына багыттоо аркылуу Чечимдерге жазылууну каалаган кесипкөй Колдонуучулардын байланышына мүмкүндүк берет.

Көрсөтүлгөн байланыш Өнөктөш менен Колдонуучунун ортосунда келишим түзүүгө алып келет.

Бул байланыш кызматы Басмачы тарабынан Колдонуучуга акысыз көрсөтүлөт. Колдонуучудан кошумча акы төлөнүүчү кызмат акы алынбайт.

2.3 - Бул байланыштан кийин Колдонуучу тарабынан түзүлгөн келишимдин шарттары кандай?

Жарыялоочу Өнөктөш тарабынан каржылык транзакцияны башкаруу үчүн жооптуу эмес.

Келишим Түздөн-түз Өнөктөш менен Колдонуучунун ортосунда түзүлгөндүктөн, Басмачы Чечимдерди жеткирүүгө байланыштуу эч кандай кепилдикти же кепилдикти сунуштабайт.

Акыр-аягы, Колдонуучу менен Өнөктөштүн ортосундагы алардын ортосунда түзүлгөн келишимдин түзүлүшү, аныктыгы же аткарылышы боюнча кандайдыр бир талаш-тартыштар Басмачыга милдеттендире албайт. Бирок, Колдонуучуга Өнөктөштүн Блогго шилтеме берүүсүнө байланыштуу тиешелүү чараларды көрүшү үчүн, ал Өнөктөшкө каршы болушу мүмкүн болгон ар кандай нааразычылыктары жөнүндө Басмачыга билдирүүсү сунушталат.