Robotiaid masnachu

Copi Masnachu neu Robotiaid Masnachu

Mae model busnes cwmnïau masnachu yn cynnig cyfle i fuddsoddwyr gymryd rhan ym marchnadoedd ariannol arian cyfred fiat, nwyddau, metelau gwerthfawr a cryptocurrencies. Gyda'r masnachwyr llaw a gynigir, nid oes angen unrhyw brofiad na sgiliau arnoch ym maes cyllid neu raglennu cyfrifiadurol. Felly gadewch i fasnachwyr neu algorithmau masnachu ofalu am eich rheolaeth arian yn ddeallus ac yn ofalus.


Cofiwch fod y risg o golled yr un mor bwysig â'r enillion cronedig. Buddsoddwch y swm yr ydych yn barod i'w golli yn unig. Dechreuwch a phrofwch y robotiaid arfaethedig gyda chyfalaf cychwynnol bach i ddeall eu strategaeth.

Ar hyn o bryd, mae'r farchnad cryptocurrency yn cynnig y rhagolygon mwyaf calonogol. Arbitech ymddangos mewn sefyllfa gadarn i ffynnu am nifer o flynyddoedd heb wynebu anawsterau mawr.robot heb wybodaeth am y farchnad stoc

Ychydig o wybodaeth sydd ei angen

Cynhyrchu incwm goddefol awtomatig trwy fuddsoddi'n ddarbodus.incwm goddefol gyda forex

Bron ddim i'w wneud!

Cofrestrwch, adneuwch eich arian a gadewch i'r robotiaid fasnachu ar eich rhan.

enillion rheolaidd ar gael ar unwaith

Enillion rheolaidd

Casglwch eich enillion yn rheolaidd a'ch holl gronfeydd bob amser.

Masnachu robotiaid a chyfleoedd ariannol

Rhestr o rai robotiaid masnachu

Gan fod masnachu wedi peidio â bod yn uchelfraint arbenigwyr, mae robotiaid masnachu wedi goresgyn y Rhyngrwyd a gallant gynhyrchu enillion ariannol i unigolion. Mae'r robotiaid hyn wedi dod yn boblogaidd ar gyfer masnachu'n awtomatig, ar ran eu defnyddwyr, gan arbed amser gwerthfawr iddynt. Gan fod cymaint o sgamiau ar y pwnc, rydym yn ceisio profi rhai botiau masnachu yn fwy nag eraill.

Arbitech
ar gael

Arbitech

+20% / mis. Robot masnachu awtomatig sy'n ymroddedig i arbitrage crypto. Hawdd i'w ddefnyddio, dechreuwch o 200 USDT.

🚀 Arbitech
Autotrade Gold Robot masnachu
Ymchwiliad parhaus

AutoTrade Gold

Fe'i cynlluniwyd i fasnachu pâr XAU / USD gyda rheoli risg isel a strategaeth sgaldio tymor byr. Strategaeth groen y pen sy'n ymroddedig i'r farchnad aur.

Autotrade Gold 5
Autotrade Robot Masnachu Crypto
Ymchwiliad parhaus

Crypto AutoTrade

Robot masnachu yw AutoTrade Crypto sy'n seiliedig ar y farchnad arian cyfred digidol ac yn bennaf Bitcoin. Gall ATC gynorthwyo masnach Ethereum, a Binance Coin.

Crypto Autotrade
Robot Masnachu Olew Autotrade
Ymchwiliad parhaus

Olew AutoTrade

Fe'i cynlluniwyd ar gyfer masnachu'r farchnad olew. Bydd ATO yn anelu at fetio i fyny neu i lawr yn dibynnu ar y pris fesul gasgen o olew.

Olew Autotrade
Robot Masnachu Forex Autotrade
Ymchwiliad parhaus

AutoFasnach Forex

Robot masnachu forex o Indonesia yw AutoTrade Forex. Bydd Autotrade Forex ar gael ar ôl haf 2022.

Forex Autotrade
Robot Masnachu Forex Turbo
sgam

TurboBot

Wedi'i gynllunio i fasnachu'r farchnad arian cyfred gyda rheoli risg isel a thechnegau masnachu amledd uchel. Dull scalping yn seiliedig ar Forex.

TurboMasnachu
Smartxbot Robot masnachu
sgam

Smartxbot / Net 89

Wedi'i gynllunio i fasnachu'r pâr EUR / USD, prif ddull gweithredu SmartXBot yn seiliedig ar duedd a masnachu swyddi byr. Yn llai effeithlon nag ATG.

Smartxbot / Rhwyd89
Robot Masnachu Kucoin Crypto
Robotiaid dibynadwy

Robotiaid Crypto Kucoin

Mae un o'r cyfnewidiadau gorau yn cynnig 4 strategaeth robot yn ôl y parau arian a ddymunir. Da iawn ar gyfer marchnad deirw yn DCA.

✅ Bots Kucoin
Goldyn Ffordd
amheuon difrifol

Goldyn Ffordd

System ar gyfer prynu aur a diemwntau gyda thaliad mewn arian crypto, mewn arian cyfred Fiat neu drwy drosglwyddiad banc.

Goldyn Ffordd
Robot Masnachu DNA PRO
sgam

DNA Pro

Robot masnachu o Indonesia yn masnachu'r farchnad aur. System rhannu elw fel Smartxbot.

crypto fahrenheit
sgam

Robot Fahrenheit

Robot masnachu Indonesia yn masnachu'r farchnad crypto yn y broker Lotus Rhyngwladol.

Rob888 Masnachu FinXNUMX
Robot wedi'i stopio

Fin888

Mae Fin 888 yn robot masnachu o Indonesia sy'n seiliedig ar fasnachu arian cyfred fiat. Roedd Fin888 yn robot sefydlog ond yn llai effeithlon naAutotrade Gold.

Robot Masnachu Gorchuddiedig
I osgoi

Wedi'i orchuddio

Wedi'i gynllunio i fasnachu'r pâr EUR / USD, mae Coved yn un o'r meddalwedd orau wedi'i gyfuno â deallusrwydd artiffisial ac yn un o'r technolegau rheoli risg mwyaf datblygedig.

❌ Wedi'i orchuddio
Robot Masnachu Crushtip
I osgoi

Crushtip

Fe'i cynlluniwyd i fasnachu'r pâr EUR / USD gyda rheolaeth risg isel a strategaeth sgaldio tymor byr.

❌ Tip Malu
Robot Masnachu Elitrob
I osgoi

Elirob

Wedi'i gynllunio i fasnachu parau arian cyfred lluosog, mae Elitrob yn dadansoddi'r farchnad Forex yn barhaus, gan chwilio am lefelau sefydliadol allweddol ac ardaloedd sydd â thebygolrwydd masnachu uchel.

❌ Elirob
Robot Masnachu Robot Bit
sgam

Robot Bit

Fe'i cynlluniwyd i fasnachu parau arian cyfred a crypto lluosog o dan strategaeth sgalping a masnachu dydd.

❌ BitRobot
Marchnata AI
Amheuaeth Ponzi

Marchnata AI

System arian yn ôl sy'n seiliedig ar hysbysebu.

Marketing Marchnata AI
Robot Masnachu Ovnitrade
Amhenodol

Onitrade

Darganfyddwch 3 robot sy'n arbenigo mewn sgaldio a masnachu dydd dan oruchwyliaeth 12 masnachwr proffesiynol ac yn masnachu'r prif arian ariannol.

❌ Onitrade

Uwchraddio a Monitro rhai robotiaid masnachu

Rydym yn archwilio rhai robotiaid masnachu y credwn eu bod yn ddibynadwy ac yn gynaliadwy dros amser. Dyma restr anghyflawn o robotiaid masnachu yr ydym yn eu dilyn neu wedi'u dilyn yn agos iawn: ATG Autotrade Gold, Masnachu Clever Diogel, GPS Robot FxChoice, Deuawd Tueddiad Deinamig, The Money Tree, Vibrix Group, NinjaTrainer, ELITE Dragon Trader, ForexTruck, FXStabilizer_EUR, Artiffisial General Intelligence V.7, Raiden, Tortuga, Smart Evo, Maestrem, GoldMine, Pipskiller, RoyalQ, BTS, Fortune8, RoboTop, King Trader, LVBet, Algate, Alyssa, Agility, Class VIP, Ferrari, Ricabot, Vega88, Euro Miner, Millionnaire Prime, Dragon, DGP Bot, yr Wyddor, Smartech, IQSmart, SpecialS , Ninebot, ISM, Viggo, AIC Genius, Anti MC, Ximple Trade, Crown, ER, MR X999, GTA88, Jaderock 78, RX1, Pro-100, Notheory, Sun Star Indo, Infinity Gold, GBPUSD, Scalper Mynegai, Diemwnt, Bibot, ISM, GatotkacaFX, ProMax, Copet ...

⚠️ Rydym wedi nodi robotiaid math (Sgamiau / Ponzi): WeAreTurbo, AI Marketing, EvoTrade, Eureka, Mark AI, King Coin, Antares, Sparta, Shigeru, King Gold, Mandaka, Voltnexo, LogicPro, Jokermoon, Tron Life, Zeppelin, HTFox, Skidn ...Mae hyd yn oed y masnachwyr gorau yn dibynnu ar robotiaid i sbarduno eu gorchmynion yn y marchnadoedd.

Maent yn gyflymach, yn cyfrif yn gyflymach, ac yn amddifad o emosiynau.Mae robotiaid masnachu ceir yn systemau awtomataidd sy'n gweithio yn unol â'r paramedrau neu'r amserlenni a osodwyd gan eu timau o fasnachwyr. Unwaith y bydd wedi'i gysylltu â'ch cyfrif masnachu, bydd y robot yn cymryd swyddi yn y marchnadoedd ariannol yn awtomatig heb ymyrraeth â llaw, sy'n dileu gwallau a achosir gan emosiynau dynol.

Mae'r meddalweddau hyn wedi'u cynllunio gyda'r nod o awtomeiddio'r broses fasnachu a sicrhau elw cynaliadwy, gyda chymhareb risg/gwobr dda. Mae'r algorithmau datblygedig hyn ynghyd â deallusrwydd artiffisial yn dadansoddi'r farchnad yn gyson, yn agor ac yn cau crefftau yn awtomatig gyda rheolaeth dda ar y gronfa (tynnu i lawr uchaf o 3% yn ddelfrydol), gan ddefnyddio cyfarwyddiadau yn seiliedig ar ddangosyddion marchnad stoc mathemategol, ystadegol a phenodol.

Mae gan bob robot ei strategaeth fasnachu ei hun yn dibynnu ar y farchnad darged. Maent yn cael eu monitro'n gyson, eu diweddaru yn ôl newyddion economaidd a'u optimeiddio gan dîm o fasnachwyr proffesiynol.

Mae'r broses optimeiddio barhaus hon yn hanfodol i sicrhau canlyniadau hirdymor llwyddiannus. Mae'r farchnad Forex yn amgylchedd hylifol iawn sy'n newid yn gyson. Mae'r lefel hon o optimeiddio yn sicrhau bod yr algorithmau'n aros ar y brig a bod popeth yn gweithio fel y dylai.

"Os ydych chi'n newydd i fyd robotiaid masnachu, dilynwch y cyngor hwn: betio'r arian nad oes ei angen arnoch chi, gadewch iddo fasnachu ac yna casglwch eich enillion nes i chi adennill eich cyfran gychwynnol."

Enghraifft o ddychwelyd goddefol

Defnyddiwch y Combo
Robot / Crypto / Stacio.

Dyma un o'r strategaethau buddsoddi i gynhyrchu incwm goddefol tra'n arallgyfeirio cymaint â phosibl:

Defnyddiwch un neu fwy o robotiaid masnachu trwy adneuo arian gyda brokers priodol.

Gyda'r enillion a gynhyrchir, prynwch cryptocurrencies ar y prif gyfnewidfeydd (Binance, Coinbase neu Crypto.com).

Masnach neu ddal eich cryptomonnaies er mwyn cynhyrchu llog misol a / neu brynu cynhyrchion a gwasanaethau bob dydd gyda'ch crypto megis Binance cerdyn ar gyfer eich siopa bwyd, trin gwallt, gasoline, tanysgrifiadau a hamdden ...

masnachu crypto algorithmig

Robotiaid masnachu sefydlog ac effeithlon

Buddsoddi ac arallgyfeirio i fuddsoddiadau peryglus

Dysgu mwy am fasnachu robotiaid

9 cwestiwn / ateb

Mae robotiaid masnachu, a elwir hefyd yn algorithmau masnachu neu systemau masnachu awtomataidd, yn rhaglenni cyfrifiadurol sy'n defnyddio rheolau mathemategol ac ystadegol i wneud penderfyniadau masnachu mewn marchnadoedd ariannol heb ymyrraeth ddynol uniongyrchol.

Gall robotiaid masnachu fod yn ddefnyddiol am sawl rheswm:

 • Gwneud penderfyniadau cyflym : Gall robotiaid masnachu ddadansoddi llawer iawn o ddata mewn eiliadau, gan ganiatáu iddynt wneud penderfyniadau masnachu cyflym a chywir.
 • Dileu gwallau emosiynol : Nid yw robotiaid masnachu yn destun emosiynau dynol megis ofn, trachwant neu straen, a all arwain yn aml at gamgymeriadau masnachu costus. Mae robotiaid masnachu wedi'u rhaglennu i ddilyn rheolau rhagddiffiniedig yn llym, sy'n eu gwneud yn fwy dibynadwy ac yn llai tebygol o wneud penderfyniadau byrbwyll.
 • Arbed amser : Mae robotiaid masnachu yn caniatáu i fasnachwyr arbed amser trwy awtomeiddio tasgau ailadroddus a gwneud penderfyniadau masnachu ar eu cyfer. Mae hyn yn caniatáu iddynt ganolbwyntio ar agweddau eraill o'u swydd, megis ymchwil marchnad a dadansoddi.
 • Gwella cywirdeb : Mae'r robotiaid masnachu wedi'u cynllunio i ddilyn y rheolau rhagddiffiniedig yn llym ac maent yn gallu dilyn tueddiadau'r farchnad mewn amser real, sy'n gwella eu cywirdeb wrth wneud penderfyniadau masnachu.
 • Posibilrwydd o ôl-brofi : Gellir profi robotiaid masnachu ar ddata hanesyddol i asesu eu perfformiad yn y gorffennol ac i wneud y gorau o'u cyfluniad. Mae hyn yn galluogi masnachwyr i nodi'r strategaethau a'r gosodiadau gorau i wneud y mwyaf o'u helw.

Fodd bynnag, dylid nodi nad yw robotiaid masnachu yn fwled arian ac maent hefyd yn dod â risgiau posibl. Er enghraifft, gall robotiaid masnachu gamddehongli data'r farchnad neu ddod ar draws digwyddiadau annisgwyl, a all arwain at golledion ariannol sylweddol. Felly mae'n bwysig defnyddio robotiaid masnachu yn ofalus a monitro eu perfformiad yn agos.

Mae robotiaid masnachu yn defnyddio algorithmau cyfrifiadurol i wneud penderfyniadau masnachu mewn marchnadoedd ariannol. Dyma'r prif gamau yn sut mae robot masnachu yn gweithio:

 • Casglu data : Mae'r robot masnachu yn casglu data marchnad o wahanol ffynonellau, megis porthiant data amser real, data hanesyddol a dadansoddiad o'r farchnad.
 • Dadansoddi data : Mae'r robot masnachu yn defnyddio algorithmau dadansoddi data i nodi tueddiadau'r farchnad, patrymau prisiau a chyfleoedd masnachu. Gall hyn gynnwys defnyddio technegau megis dadansoddi technegol, dadansoddi sylfaenol a dysgu peirianyddol.
 • Gwneud penderfyniadau : Mae'r robot masnachu yn defnyddio canlyniadau dadansoddi data i wneud penderfyniadau masnachu, megis prynu neu werthu ased ariannol. Mae penderfyniadau masnachu yn seiliedig ar reolau wedi'u diffinio ymlaen llaw, megis trothwyon pris, dangosyddion technegol neu gymarebau ariannol.
 • Cyflawni gorchmynion : Ar ôl i'r robot masnachu wneud penderfyniad masnachu, mae'n anfon gorchymyn prynu neu werthu i'r cyfnewid neu'r brocer. Gall hyn gael ei wneud yn awtomatig gan y robot masnachu neu â llaw gan y masnachwr.
 • Monitro sefyllfa : Mae'r robot masnachu yn monitro swyddi masnachu mewn amser real i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rheolau rhagddiffiniedig. Os nad yw sefyllfa bellach yn broffidiol neu os bydd amodau'r farchnad yn newid, gall y robot masnachu gau'r sefyllfa i leihau colledion.

Mae'n bwysig nodi bod yn rhaid i robotiaid masnachu gael eu rhaglennu'n ofalus er mwyn osgoi camgymeriadau masnachu costus. Dylent hefyd gael eu monitro'n agos i sicrhau eu bod yn gweithio'n iawn ac i wneud addasiadau yn seiliedig ar newidiadau yn y farchnad.

Mae gan robotiaid masnachu fanteision ac anfanteision i fasnachwyr. Dyma rai o’r prif fanteision ac anfanteision i’w hystyried:

Manteision masnachu robotiaid

 • Cyflymder : Gall robotiaid masnachu ddadansoddi llawer iawn o ddata mewn eiliadau a gwneud penderfyniadau masnachu cyflym, gan arbed amser a lleihau amseroedd ymateb.
 • Dileu gwallau emosiynol : Mae robotiaid masnachu wedi'u rhaglennu i ddilyn rheolau wedi'u diffinio ymlaen llaw yn llym, sy'n eu gwneud yn fwy dibynadwy ac yn llai tebygol o wneud penderfyniadau byrbwyll neu emosiynol a all arwain at golled ariannol.
 • Arbed amser : Mae robotiaid masnachu yn caniatáu i fasnachwyr ganolbwyntio ar agweddau eraill ar eu swydd, megis ymchwil a dadansoddi'r farchnad, trwy awtomeiddio tasgau ailadroddus a gwneud penderfyniadau masnachu ar eu cyfer.
 • Gwella cywirdeb : Mae robotiaid masnachu yn gallu dilyn tueddiadau'r farchnad mewn amser real, sy'n gwella eu cywirdeb pan ddaw i wneud penderfyniadau masnachu.
 • Posibilrwydd o ôl-brofi : Gellir profi robotiaid masnachu ar ddata hanesyddol i asesu eu perfformiad yn y gorffennol ac i wneud y gorau o'u cyfluniad. Mae hyn yn galluogi masnachwyr i nodi'r strategaethau a'r gosodiadau gorau i wneud y mwyaf o'u helw.

Anfanteision robotiaid masnachu

 • Risg o golledion ariannol : Nid yw robotiaid masnachu yn anffaeledig a gallant gamddehongli data'r farchnad neu ddod ar draws digwyddiadau annisgwyl, a all arwain at golledion ariannol sylweddol.
 • Rhaglennu caethiwed : Mae robotiaid masnachu yn dibynnu ar ansawdd eu rhaglennu. Gall rhaglennu anghywir arwain at benderfyniadau masnachu gwallus a cholledion ariannol.
 • Cost gychwynnol uchel : Mae angen rhaglennu a setup cychwynnol ar robotiaid masnachu, a all fod yn ddrud.
 • Angen monitro : Dylid monitro robotiaid masnachu yn agos i sicrhau eu bod yn gweithio'n iawn ac i wneud addasiadau yn seiliedig ar newidiadau yn y farchnad.
 • Cyfyngiadau technolegol : Gall robotiaid masnachu gael eu cyfyngu gan y data a'r dechnoleg sydd ar gael, a allai effeithio ar eu cywirdeb a'u perfformiad.

Mae'n bwysig nodi y gall manteision ac anfanteision robotiaid masnachu amrywio yn dibynnu ar y strategaeth fasnachu a ddefnyddir ac amodau'r farchnad. Dylai masnachwyr felly bwyso a mesur y manteision a'r anfanteision yn ofalus cyn penderfynu defnyddio robotiaid masnachu.

Gall robotiaid masnachu fod o gymorth mawr i fasnachwyr trwy awtomeiddio tasgau ailadroddus a gwneud penderfyniadau masnachu yn seiliedig ar ddadansoddi data. Fodd bynnag, mae'n bwysig deall nad yw robotiaid masnachu yn anffaeledig a bod risgiau'n gysylltiedig â'u defnydd.

Dyma rai pethau i'w hystyried wrth benderfynu a ellir ymddiried mewn robotiaid masnachu:

 • Ansawdd y rhaglennu : Rhaid rhaglennu robotiaid masnachu yn ofalus er mwyn osgoi camgymeriadau masnachu costus. Mae'n bwysig felly gweithio gyda rhaglenwyr cymwys a phrofiadol i sicrhau bod y rhaglenni'n ddibynadwy.
 • Ansawdd y data a ddefnyddiwyd : Rhaid i robotiaid masnachu gael eu pweru â data marchnad cywir a dibynadwy i wneud penderfyniadau masnachu cywir. Felly mae'n bwysig sicrhau bod y data'n gyfredol, yn gyflawn ac wedi'i wirio cyn ei ddefnyddio.
 • Monitro sefyllfa : Dylid monitro robotiaid masnachu yn agos i sicrhau eu bod yn gweithio'n iawn ac i wneud addasiadau yn seiliedig ar newidiadau yn y farchnad. Dylai masnachwyr fod yn barod i gamu i mewn pan fo angen er mwyn lleihau colled ariannol.
 • Y cyfluniad gorau posibl : Rhaid i robotiaid masnachu gael eu ffurfweddu'n gywir i wneud y mwyaf o'u heffeithlonrwydd a lleihau'r risg o golled ariannol. Felly mae'n bwysig treulio amser yn optimeiddio cyfluniad y robot i ddiwallu anghenion penodol y masnachwr.

Yn y pen draw, mae dibynadwyedd robotiaid masnachu yn dibynnu ar lawer o ffactorau, megis ansawdd rhaglennu, ansawdd data, monitro safle, a'r gosodiad gorau posibl. Gall robotiaid masnachu fod yn arf defnyddiol i fasnachwyr, ond mae'n bwysig eu defnyddio'n ofalus a deall y risgiau sy'n gysylltiedig â'u defnydd. Rhaid i fasnachwyr hefyd fod yn barod i gamu i mewn pan fo angen er mwyn lleihau colled ariannol.

Mae MetaTrader yn blatfform masnachu poblogaidd a ddefnyddir gan fasnachwyr ledled y byd i fasnachu asedau fel arian cyfred, nwyddau, mynegeion a stociau. Mae dwy fersiwn o'r platfform, MetaTrader 4 (MT4) a MetaTrader 5 (MT5), pob un yn cynnig ymarferoldeb tebyg ond gydag ychydig o wahaniaethau allweddol.

Dyma ychydig o wybodaeth am y ddau blatfform:

MetaTrader 4 (MT4)

 • MT4 yw'r fersiwn a ddefnyddir amlaf o'r platfform ac mae ar gael ar Windows, Mac, iOS ac Android.
 • Mae MT4 yn cynnig siartio uwch gydag offer dadansoddi technegol, dangosyddion y gellir eu haddasu, sgriptiau a Chynghorwyr Arbenigol (EA) ar gyfer awtomeiddio masnachu.
 • Mae gan MT4 iaith raglennu berchnogol o'r enw MQL4, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu dangosyddion arfer, sgriptiau ac EAs.
 • Mae MT4 yn adnabyddus am ei sefydlogrwydd, cyflymder gweithredu a dibynadwyedd.

MetaTrader 5 (MT5)

 • MT5 yw'r fersiwn diweddaraf o'r platfform ac mae hefyd ar gael ar Windows, Mac, iOS ac Android.
 • Mae MT5 yn cynnig holl ymarferoldeb MT4, ynghyd â nodweddion newydd fel y calendr economaidd adeiledig, marchnad robotiaid masnachu, ac iaith raglennu fwy datblygedig o'r enw MQL5.
 • Mae MT5 yn cefnogi mwy o fathau o asedau megis opsiynau, dyfodol, a stociau.
 • Yn gyffredinol, mae MT5 yn gyflymach na MT4 ac mae'n cynnig gwell rheolaeth archeb.

I grynhoi, mae MT4 a MT5 yn ddau lwyfan masnachu poblogaidd sy'n cynnig nodweddion uwch i fasnachwyr. Y prif wahaniaeth yw bod MT5 yn fersiwn mwy diweddar sy'n cynnig nodweddion ychwanegol, megis cefnogaeth ar gyfer mwy o asedau ac iaith raglennu fwy datblygedig. Fodd bynnag, mae MT4 yn parhau i fod yn boblogaidd iawn ac fe'i defnyddir gan lawer o fasnachwyr oherwydd ei sefydlogrwydd a'i ddibynadwyedd.

Mae buddsoddi mewn bot masnachu awtomatig yn ddull cynyddol gyffredin a all fod yn broffidiol iawn. Sylwch fod masnachu amledd uchel yn cyfrif am bron i hanner yr archebion a roddir yn Ffrainc a 70% o'r archebion a roddir yn UDA. Mae'r ffigurau hyn yn dangos yn glir effeithiolrwydd y math hwn o fuddsoddiad ariannol.

Mae sawl mantais i'w nodi gyda robotiaid masnachu:
- yn gyntaf oll, maent yn ei gwneud hi'n bosibl cynhyrchu prisiad gwell o asedau, mae prisiau'n addasu'n barhaus i alw'r farchnad,
- mae'r farchnad yn dod yn fwy hylif, yn haws ei phrynu a'i gwerthu
- maent yn lleihau costau masnachu i gwmnïau ac unigolion

Heddiw, mae yna sawl math o fuddsoddwyr peryglus sy'n defnyddio robotiaid masnachu awtomatig:

Pobl sydd am arallgyfeirio eu ffynonellau incwm
Mae mwy a mwy o unigolion eisiau masnachu er mwyn cynhyrchu incwm ychwanegol. Mae robotiaid masnachu yn ddewis arall da iawn yn yr achos hwn oherwydd eu bod yn caniatáu ichi fuddsoddi yn y marchnadoedd ariannol heb fod â chymaint o sgiliau â masnachwyr proffesiynol.

Masnachwyr proffesiynol
Rydym yn dod o hyd i nifer cynyddol o fasnachwyr sy'n defnyddio robotiaid masnachu, fel sy'n wir gyda'r robotiaid yr wyf yn eu cyflwyno ichi ar y wefan gyfredol. Yn wir, mae angen llai o waith ar fasnachu awtomataidd wrth ganiatáu cynhyrchu incwm sylweddol. Mae masnachwyr yn dal i fod yn ofalus i ddewis robotiaid masnachu o safon sy'n cynnig signalau proffidiol a meddylgar.

Rheoleiddwyr buddsoddiad ariannol
Mae buddsoddwyr yn gyson yn chwilio am gyfleoedd i arallgyfeirio eu cyfalaf. Mae robotiaid masnachu yn dechneg sy'n denu'r math hwn o broffil yn gynyddol. Yn wir, pan ddaw'r buddsoddwyr hyn ar draws robotiaid da, nid ydynt yn oedi cyn buddsoddi symiau sylweddol.

Diogelwch
Fy nod yw eich cefnogi chi i gofrestru'r robotiaid a gyflwynir. Trwy fy safle, dim ond ers sawl wythnos lawer yr wyf yn dangos i chi fasnachu robotiaid yr wyf wedi'u dadansoddi. Wrth gwrs, mae risg bob amser oherwydd, gadewch inni gofio, mae pob robot masnachu yn parhau i fod yn fuddsoddiad peryglus ac felly gall gynhyrchu colledion.

tryloywder
Rwy'n darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau masnachu awtomatig, mewn tryloywder llwyr. Y nod yw i chi wybod yn union beth rydych chi'n dod i mewn iddo heb unrhyw syrpréis annymunol wrth gyrraedd.

Partage
Trwy gydol fy mywyd, rwyf bob amser wedi bod yn awyddus i rannu er mwyn caniatáu i'r rhai o'm cwmpas symud ymlaen. Mae ychydig yr un peth â'r wefan Robots-Trading.fr. Mae'r ffaith syml o wybod fy mod i'n cymryd rhan yn natblygiad eich prosiect yn foddhad gwirioneddol i mi.

Angerdd
Mae masnachu a cryptocurrencies wedi dod yn angerdd gwirioneddol ers 2017. Rwyf wedi treulio oriau lawer yn dadansoddi'r marchnadoedd newydd hyn a'r ffynonellau buddsoddiad newydd sy'n deillio ohonynt. Nawr, fy nod yw rhannu'r angerdd hwn gyda chi fel y gallwch chi ei fwynhau.

Heddiw mae yna sawl math o robotiaid masnachu. Mae proffil y robotiaid hyn yn amrywio yn ôl datblygiadau'r farchnad. Felly, mae rhai marchnadoedd yn eithaf sefydlog tra bydd gan eraill dueddiadau mwy amlwg, mwy o gyfnewidioldeb.

Tuedd robotiaid masnachu niwtral
Mae robotiaid masnachu math-ystod yn canolbwyntio'n fwy penodol ar farchnadoedd sy'n sefydlog ac nad ydynt yn gyfnewidiol iawn. Mae'r robotiaid masnachu hyn yn dibynnu ar ddangosydd technegol (cyfres o bwyntiau sy'n caniatáu dadansoddiad o warantau'r farchnad stoc er mwyn rhagweld y ffordd y bydd prisiau'n esblygu). Bydd y robot masnachu math Range yn archwilio'r dangosyddion technegol hyn yn barhaus ac yn cyflawni gweithredoedd prynu a gwerthu pan fydd y farchnad yn dod yn or-brynu neu'n or-werthu.

Robotiaid masnachu ar gyfer y duedd yn dilyn
Bydd y math hwn o robot masnachu yn gwneud yn siŵr eich bod yn gweld y tueddiadau a gyhoeddir ar y farchnad trwy agor swyddi sy'n dilyn y duedd amlycaf ohoni. Felly, bob tro mae'r robot yn canfod tuedd a all fod yn broffidiol, bydd yn agor neu'n cau swyddi. Sylwch ei fod ond yn ystyried signalau nad ydynt yn erbyn y duedd.

Robotiaid Masnachu Amledd Uchel (THF)
Nhw yw'r robotiaid masnachu mwyaf cystadleuol. Sefydliadau ariannol sy'n eu creu yn bennaf. Gallant gyflawni archebion mewn ychydig eiliadau yn unig (sgalping). Pwrpas masnachu amledd uchel yw manteisio ar amrywiadau rheolaidd bach.

Mae cynllun Ponzi yn gynllun twyll ariannol lle mae buddsoddwyr yn argyhoeddedig i fuddsoddi mewn cwmni neu gynnyrch addawol sy'n gwarantu enillion ariannol uchel iddynt. Fodd bynnag, yn wahanol i fuddsoddiadau cyfreithlon, mae'r enillion ariannol mewn cynllun Ponzi yn seiliedig ar recriwtio buddsoddwyr newydd yn hytrach na chynhyrchu neu werthu cynnyrch neu wasanaeth gwirioneddol.

Mae gweithredu cynllun Ponzi yn golygu bod buddsoddwyr presennol yn cael eu talu gyda'r arian a fuddsoddir gan newydd-ddyfodiaid, sy'n creu ymddangosiad busnes llwyddiannus. Mae trefnwyr cynllun Ponzi yn aml yn defnyddio strategaethau marchnata ymosodol i argyhoeddi pobl i ymuno â'r cynllun, a all dyfu'n gyflym nes ei bod yn amhosibl cadw i fyny â'r taliadau.

Daw enw cynllun Ponzi oddi wrth Charles Ponzi, a sefydlodd y fath dwyll ym 1920 yn Boston. Er i’r twyll gael ei ddarganfod a bod Ponzi wedi’i garcharu, mae cynlluniau Ponzi yn parhau i fodoli mewn gwahanol ffurfiau heddiw.